Extra nieuws­brief: water­schaps­ver­kie­zingen


27 mei 2008

In November 2008 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen plaats. In een aantal Waterschappen is de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland van plan deel te nemen die geheel of gedeeltelijk binnen Zuid-Holland vallen:

Waterschap Delfland
Waterschap Schieland Krimpenerwaard
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Rijnland
Waterschap Gooi en Vecht
Waterschap Stichtse Rijnlanden
Waterschap Rivierenland

Onderstaand de waterschappen, landelijk verdeeld:


Wij zijn daarom op zoek naar geschikte mensen, die zich willen kandidaatstellen namens de Partij voor de Dieren voor de Waterschapsverkiezingen voor de bovengenoemde waterschappen, die geheel of gedeeltelijk binnen Zuid-Holland vallen. Meer informatie over de waterschappen en de verkiezingen is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl).

De kandidaat dient er rekening mee te houden dat we per waterschap minimaal 5 geschikte kandidaten nodig hebben. Een definitieve beslissing kan derhalve pas na de selectieprocedure genomen worden.

Eisen kandidaat Waterschapsbestuurder
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 is vooral gezocht naar kandidaten die aantoonbare en langdurige affiniteit hebben met en ervaring hebben binnen organisaties die actief zijn met het beschermen van dieren, natuur en milieu. Deze lijn willen wij graag voortzetten. Zitting nemen in een waterschapsbestuur is een goede kans om opgedane ervaring om te zetten in (politiek)bestuurlijke verantwoordelijkheid op belangrijke beleidsterreinen.

Kandidaten zijn tenminste 18 jaar of ouder en herkennen zich in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links en rechts te willen opereren, maar het alles overstijgende belang van dierenrechten te vertegenwoordigen. Kandidaten dienen woonachtig zijn in het werkgebied van het waterschap. Of u woonachtig bent in het gebied kunt u nagaan op de website http://www.midex.nl/waterschap/default.aspx?website=midex door uw postcode en huisnummer in te vullen. Tevens dient u lid te zijn van de Partij voor de Dieren.

U hebt een sterke affiniteit met de thema’s die binnen de waterschappen spelen en richt zich daarbij in hoofdzaak op de direct diergerelateerde onderwerpen als vismigratie (diervriendelijke vispassages), algehele waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers. Uiteraard is ook de veiligheid van waterkeringen (dijken) en de daarbij grootschalige toegepaste muskusrattenbestrijding een belangrijk thema waarbij het geluid van de Partij voor de Dieren zeer gewenst is.

Bij het maken van stemkeuzes die liggen buiten de primaire aandachtssfeer van onze partij wordt altijd gehandeld in overleg met de Provinciale fractie en/of de Provinciaal coördinator. Kandidaten verklaren ook niets te doen wat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijk overeengekomen koers van de partij. Wanneer kandidaten in het waterschap gekozen zijn als vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen.

Tijdsinvestering en vergoeding
Besturen kost tijd en een grove indicatie valt te geven over hoeveel tijd. Deze schatting is gebaseerd op de ervaring van waterschapsbestuurders. In totaal zal gerekend moeten worden op een tijdsinvestering van 40 tot 55 dagdelen per jaar. Deze tijd is onderverdeeld in vergaderingen van het algemeen bestuur (16 tot 24 dagdelen, inclusief voorbereiding), commissievergaderingen (9 dagdelen), scholingsbijeenkomsten (6-8 dagdelen) en overige bijeenkomsten (12 dagdelen).

Vanaf 1 januari 2009, het moment waarop het nieuwe waterschapsbestuur aantreedt, zal er hoogstwaarschijnlijk ook een nieuw vergoedingenstelsel in werking treden. Hiervoor moet het Waterschapsbesluit nog worden aangepast. Uitgangspunt is dat de systematiek van beloning van gekozen bestuurders van middelgrote gemeenten (60.001 tot 100.000 inwoners) wordt aangehouden.

Voor het bestuurslidmaatschap van een waterschap wordt geschat dat 1/3 van de tijd van een gemeenteraadslid nodig is. Dat betekent een vergoeding van €377,- per maand, plus een bijdrage aan de zorgverzekering en andere bijdragen zoals bijv. de onkostenvergoedingen.

Kandidaatstelling en selectie
Kandidaatstelling kan tot 15 juni aanstaande door middel van een korte brief met motivatie en CV met als onderwerp “kandidaatstelling waterschap”. U kunt deze email sturen naar Carla van Viegen: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl.

Ben je lid van de Partij voor de Dieren en wil je een (e-mail)adreswijziging doorgeven, stuur dan een email, met je naam, oude en nieuwe adres en telefoonnummer naar zuidholland@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd nieuws

Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidel...

Lees verder

Partij voor de Dieren zeer teleurgesteld over afwijzing voorstellen om dierenwelzijn in Zuid-Holland te verbeteren

Den Haag, 28 mei 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is zeer teleurgesteld over de afwijzing van haar initi...

Lees verder