Partij voor de Dieren zeer teleur­ge­steld over afwijzing voor­stellen om dieren­welzijn in Zuid-Holland te verbe­teren


28 mei 2008

Den Haag, 28 mei 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is zeer teleurgesteld over de afwijzing van haar initiatiefvoorstel om het dierenwelzijn in deze provincie te verbeteren. Het voorstel kreeg alleen steun van de oppositiepartijen GroenLinks, SP en D66. Fractievoorzitter Carla van Viegen: ‘Er worden veel mooie, maar loze woorden gesproken over dierenwelzijn, die niet worden gevolgd door daden’.

De Partij voor de Dieren (PvdD) had in haar initiatiefvoorstel Provinciaal dierenwelzijnsbeleid onder meer voorgesteld een provinciaal plan van aanpak op te stellen om aanrijdingen met damherten en reeën op provinciale wegen te voorkomen. Enkele andere voorstellen waren: het aanleggen van visvriendelijke gemalen in de provincie, bij de muskusrattenbestrijding stoppen met het gebruik van verdrinkingsvallen en meer aandacht voor de kwaliteit van de handhaving van de ‘groene’ wetgeving in Zuid-Holland.

Het initiatiefvoorstel was feitelijk een uitgeklede versie van een uitgebreider voorstel, dat het provinciebestuur eerder al had afgewezen. De PvdD had in haar nieuwe voorstel rekening gehouden met de opmerkingen van alle partijen. Daardoor leek er voldoende draagvlak te zijn, ook bij de coalitiepartijen in Zuid-Holland (CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie/SGP), voor het aangepaste initiatiefvoorstel. Alle voorstellen zijn gebaseerd op wettelijke taken en provinciale verantwoordelijkheden.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van vandaag (28 mei) wezen de coalitiepartijen het initiatiefvoorstel van de PvdD echter alsnog af. Zij willen dat bij alle toekomstige provinciale beleidsvoorstellen het dierenwelzijn wordt afgewogen tegen andere belangen. Zij dienden daarom, met succes, een motie in om deze ‘integrale belangenafweging’ voortaan mee te nemen in de provinciale besluitvorming.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, had vorig jaar al eenzelfde motie ingediend. Die trok ze toen in omdat haar door de coalitie werd geadviseerd om in plaats van een motie met een initiatiefvoorstel te komen om het dierenwelzijn in de provincie te verbeteren. Zij neemt het de coalitie kwalijk dat het initiatiefvoorstel nu weer is vervangen door de eerder door haar ingediende motie. ‘Die motie beschouw ik als een doekje voor het bloeden en is alleen ingediend om de coalitiepartijen geen gezichtsverlies te laten lijden’.

Van Viegen toonde zich dan ook ‘zeer teleurgesteld’ dat haar voorstel nu alsnog is afgewezen. ‘De coalitie grijpt de kans niet aan om het dierenwelzijn in Zuid-Holland daadwerkelijk te verbeteren’. Van Viegen ziet dit als een gemiste kans. Desondanks zegt ze te blijven vechten voor een beter dierenwelzijnsbeleid in Zuid-Holland.


Officiële overhandiging van het initiatiefvoorstel door mevrouw van Viegen aan de heer Evertse, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Bovenstaand persbericht is inmiddels al in meerdere (digitale) kranten geplaatst. Klik hier voor het persbericht en het interview van RTV West.

Gerelateerd nieuws

Extra nieuwsbrief: waterschapsverkiezingen

In November 2008 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen plaats. In een aantal Waterschappen is de Partij voor de Die...

Lees verder

Vergassing dreigt voor duizenden ganzen; Stuur een protestmail

De provincie Noord-Holland is van plan zeer binnenkort 12.000 ganzen met hun jongen te vergassen. De komende weken zullen, al...

Lees verder