Partij voor de Dieren: meer ruimte en aandacht voor natuur en groen in Zuid-Holland


31 januari 2008

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd.

Den Haag, 1 februari 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil meer ruimte voor de natuur in de provincie. Er wordt nu te veel te gemakkelijk spaarzame groene ruimte in Zuid-Holland opgeofferd aan woningbouw, bedrijventerreinen en recreatie. De Partij voor de Dieren is daarom tegen een aantal door het provinciebestuur voorgestelde wijzigingen in het Streekplan West 2003 en heeft hiervoor diverse amendementen ingediend. Ook wil de partij dat bij de verdeling van de ‘geborgde’ zetels in het bestuur van de waterschappen er extra zetels gaan naar de categorie ‘natuur’.

Bij de behandeling van de zevende Partiële Herziening van het Streekplan West 2003 heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland er op gewezen dat het provinciebestuur veel te gemakkelijk ‘groen’ (natuur- en recreatiegebieden) schrapt voor ‘rood’ (met name woningbouw). Voor een gezond leefklimaat in Zuid-Holland is voldoende natuur juist van essentieel belang voor mens en dier. Bij de herziening van het genoemde streekplan is er geen sprake van een duurzame inrichting van de ruimte. Er gaat daardoor veel kostbaar groen verloren. Dat gaat ten koste van de dieren die in die gebieden verblijven én ten koste van de mensen, omdat de ‘groene longen’ in en rond de steden dreigen te verdwijnen.
Het onderhoud en het behoud van de groene ruimte moet nota bene weer betaald worden met woningbouw. Dit is toch eigenlijk te gek voor woorden. Daarom heeft de Partij voor de Dieren er bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen dat er veel meer geld van alle overheden beschikbaar komt om de groene ruimte en natuurgebieden te behouden en uit te breiden.

De PvdD kan zich daarom niet vinden in een aantal door Gedeputeerde Staten voorgestelde herzieningen van het streekplan. Zo wil de PvdD geen uitbreiding van de woningbouw aan de kust ten noorden van Monster en evenmin in de wijk Klapwijk-Noord in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het eerste geval omdat het een gebied met een groenbestemming is, dat ligt aan een natuurgebied met internationale status. In het tweede geval omdat nut en noodzaak van nog meer woningbouw niet is aangetoond, naast de nieuwbouwwijken Tolhek en Keizershof. Bovendien vraagt de PvdD zich af waarvoor al die extra woningen in Zuid-Holland nodig zijn, terwijl onderzoeken aantonen dat het aantal inwoners van Zuid-Holland op termijn daalt. Er is bij nieuwbouwprojecten namelijk een groot belang van projectontwikkelaars en gemeenten om financiële inkomsten te verkrijgen.

Ook wil de PvdD niet dat er een sportcomplex komt in de groene ruimte ten noorden van Pijnacker, omdat het hier een groengebied betreft tussen Delft en Zoetermeer. Verder is de PvdD tegen de voorgestelde uitbreiding van de golfbaan langs de A12 in Zoetermeer omdat het een natuurgebied is en het dus niet wenselijk is dat dit gebied een golfterrein wordt. Ook wordt hiermee slecht gedrag beloond, omdat de gemeente Zoetermeer niet de formele procedures heeft doorlopen.

De PvdD heeft eveneens een voorstel aan Gedeputeerde Staten gedaan voor een andere verdeling van de zogeheten geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. Volgens de PvdD ligt in de nu voorgestelde verdeling de nadruk te veel op de belangen van de agrarische en de bedrijvensector. Gedeputeerde Staten had in haar voorstel één zetel toebedeeld aan de categorie ‘natuur’ op een totaal van negen geborgde zetels. De PvdD heeft daarom een amendement ingediend om een meer evenwichtige zetelverdeling te krijgen bij de geborgde zetels, omdat juist het natuurbelang zo belangrijk is voor een duurzame inrichting en onderhoud van de ruimte en het water.

Gerelateerd nieuws

Tweede Kamer: weg met wilde circusdieren

Er komt mogelijk een einde aan het houden van wilde dieren in het circus. Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer (Partij ...

Lees verder

Verbod op goudvissenkom goede zaak

De motie van de Partij voor de Dieren om de goudvissenkom te verbieden heeft nogal wat schampere reacties van sommige politic...

Lees verder