Verbod op goud­vis­senkom goede zaak


18 februari 2008

De motie van de Partij voor de Dieren om de goudvissenkom te verbieden heeft nogal wat schampere reacties van sommige politici en media opgeleverd. De Vissenbescherming vindt dit onterecht en juicht een verbod op de goudvissenkom toe. Die is namelijk niet geschikt om vissen in te houden. Goudvissen worden in Nederland helaas massaal gehouden in kleine ronde kommen, met als gevolg dat daardoor jaarlijks enkele miljoenen goudvissen een vroegtijdige dood sterven. Geen zaak om daar echt lacherig over te doen.

Wat deugt er niet aan de goudvissenkom?
In de eerste plaats is de gemiddelde goudvissenkom natuurlijk veel te klein. De kom bevat doorgaans maar enkele liters water, grote vissenkommen bevatten in het beste geval 10 tot 15 liter water. Dat is veel te weinig voor een goudvis, die minstens 200 liter water nodig heeft om zich vrij te kunnen bewegen! Een vis, ook een goudvis, is er op gebouwd om flink te kunnen zwemmen! In een kom kunnen ze alleen maar kleine rondjes draaien. Daar komt nog bij dat goudvissen sociale dieren zijn die niet alleen gehouden behoren te worden.

De kleine hoeveelheid water in een vissenkom heeft verder het nadeel dat het water snel vervuilt, al gauw te warm wordt of te snel afkoelt. Een ander nadeel van de vissenkom is dat door de komvorm het wateroppervlak, dat direct met de lucht in contact komt, veel te klein is. Daardoor dreigt voortdurend het zuurstofgehalte van het water te laag te worden.

Er wordt wel eens beweerd dat goudvissen een beetje dom zijn en maar een geheugen van enkele seconden hebben. Niets is minder waar. Uit wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat goudvissen zich gebeurtenissen kunnen herinneren van tenminste vier maanden geleden.

De goudvissenkom is naar het oordeel van deskundigen volstrekt ongeschikt om vissen in te houden. De bioloog en hoofd van het Wilhelma Aquarium te Stuttgart, Dr. Dieter Jauch, schrijft in zijn boek over de verzorging van goudvissen, Goudvissen in Aquarium en Tuinvijver (Tirion Baarn), dat wie ”goudvissen in dit soort ’gevangenissen’ opsluit, dierenmishandeling begaat”.

In Duitsland en in diverse steden in Italië is de goudvissenkom al wettelijk verboden. In Duitsland moeten goudvissen in een aquarium van tenminste 200 liter gehouden worden (100x50x40 cm).

De Vissenbescherming beseft dat er nog veel andere, maatschappelijk gezien grotere problemen in verband met de behandeling van dieren bestaan, maar vindt dit toch geen excuus om volkomen onnodig de goudvissen in de huiskamers van de individuele burgers in te kleine vissenkommetjes te blijven huisvesten.

Bron: Vissenbescherming

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: meer ruimte en aandacht voor natuur en groen in Zuid-Holland

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd. Den Haag, 1 februari 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil ...

Lees verder

De Partij voor de Dieren op het Wellant College

We waren uitgenodigd om eens langs te komen tijdens de lessen ‘dierhouderij’ van de examenklas van het Wellant Co...

Lees verder