Partij voor de Dieren: meer tijd nemen voor betere keuze over RijnGou­welijn


18 oktober 2007

Den Haag, 18 oktober 2007 – Het provinciebestuur van Zuid-Holland zou langer de tijd moeten nemen om te komen tot een beter onderbouwde en weloverwogen keuze wat betreft de RijnGouwelijn. Dat vindt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Deze partij is daarom tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten om gebruik te maken van de doorzettingsmacht voor het aanleggen van de RijnGouwelijn.

De Partij voor de Dieren (PvdD) is een sterk voorstander van de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid in de Randstad en om het autogebruik terug te dringen. Toch is de PvdD het niet eens met de huidige plannen van Gedeputeerde Staten om, met gebruikmaking van de doorzettingsmacht, de gemeente Leiden te dwingen mee te werken aan de aanleg van de RijnGouwelijn (RGL) door de binnenstad van Leiden.

Volgens de PvdD is het huidige voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnGouwelijn inhoudelijk en financieel onvoldoende onderbouwd. Die zijn geraamd op ruim 211 miljoen euro, exclusief exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten. Ook is er onvoldoende gedegen onderzoek gedaan naar mogelijk goedkopere alternatieven voor deze lijn. Reizigersorganisatie Rover Leiden heeft het plan diepgaand onderzocht en komt tot de conclusie dat het huidige plan nog te veel lacunes bevat en nog niet rijp is voor besluitvorming. De Partij voor de Dieren kan instemmen met dit advies.

Maar minstens zo zwaar weegt voor de PvdD de uitslag van het referendum in Leiden. Vorig jaar stemde 70 procent van de inwoners van Leiden tegen de aanleg van de RGL door de Leidse binnenstad. De PvdD vindt dat het provinciebestuur deze uitslag wel erg gemakkelijk naast zich neer legt en hiermee geen recht doet aan de mening van een substantieel deel van de Zuid-Hollandse bevolking.

De PvdD vindt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland er goed aan zou doen om te luisteren naar deskundige adviezen en de tijd te nemen om op basis van voldoende en goede informatie een beter onderbouwde en weloverwogen beslissing te nemen. Daarom heeft de PvdD niet ingestemd met het huidige voorstel van de provincie om de RGL toch aan te leggen.

De Digitale Bodegraagfse Krant heeft het artikel al geplaatst!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief