Ganzen schieten helpt (niet)


17 oktober 2007

Onderstaand artikel stond vandaag in het Algemeen Dagblad:

DORDRECHT - De ganzenproblematiek is zo lastig dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland er ook niet meer uitkomen. Het afschieten van ganzen helpt niet om het aantal ganzen te verminderen, zoschrijven ze in een brief aan het dagelijks bestuur van de provincie. Minder ganzen betekent echter wel minder schade. Daarom moeten er toch ganzen afgeschoten worden.

Gedeputeerde Staten reageren met hun brief op bezorgde vragen van het statenlid A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) dat had aan de bel getrokken omdat de Faunabeheereenheid Dordrecht in juli toestemming gekregen had om 12.000 ganzen af te schieten: 9.000 grauwe ganzen en 3.000 brandganzen.

De jagersorganisatie had aangevoerd dat het nodig is tien procent van het aantal ganzen te doden om het aantal ganzen duurzaam terug te brengen. Volgens vogeldeskundigen planten de dieren zich dan echter alleen nog maar harder voort. Zelfs 60 procent afschot zou nog niet genoeg zijn.

De provincie heeft in heel Zuid-Holland vier jaar tijd 90.000 euro aan ganzenschade vergoed aan boeren, maar Gedeputeerde Staten stellen dat de schade alleen maar beperkt bleef tot dat bedrag doordat er toen ook al ganzen doodgeschoten werden.

Gedeputeerde Staten voegen daar aan toe dat zij ook niet blij zijn afschot, maar zoeken naar evenwicht: ,,Sommige maatregelen zullen onderwerp van discussie blijven.’’

Bron: AD

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland is van mening dat de provincie Zuid-Holland een veel te passieve houding aanneemt m.b.t. het oplossen van de ganzenproblematiek en alleen maar kiest voor de weg van de minste weerstand en voor symptoombestrijding. Het afschieten van ganzen heeft geen enkele zin en het probleem wordt er niet door opgelost. Beter is om te kiezen voor een diervriendelijke en duurzame oplossing, waarbij de ganzen niet behoeven te worden afgeschoten. Dit kan door de gebieden waar de ganzen niet gewenst zijn onaantrekkelijk te maken en die gebieden waar ze gedoogd worden (bijvoorbeeld de fourageergebieden) juist aantrekkelijk te maken. De provincie zou veel actiever op zoek moeten gaan naar diervriendelijke en duurzame alternatieven.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief