Partij voor de Dieren neemt met afschuw kennis van doodslaan konijn op school


24 december 2007

Onderstaand persbericht is zojuist verstuurd:

Den Haag, 24 december 2007 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van het doodslaan van een konijn op een school in Dordrecht. Het diertje werd doodgeslagen door één van de leraren van het Dordtse Wellant College tijdens een les Dierhouderij, in aanwezigheid van leerlingen van 15 en 16 jaar.

De Partij voor de Dieren (PvdD) noemt de handelwijze van de docent ‘volstrekt ontoelaatbaar’. In een brief aan de leiding van het Wellant College stelt Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, dat leraren juist het goede voorbeeld moeten geven aan hun leerlingen. ‘Dat geldt in dit geval nog eens extra, omdat de leerlingen het in het vak Diermanagement worden onderwezen. Dan mag zoiets zéker niet worden getolereerd. Als dieren al gedood moeten worden, dient dat door een dierenarts te gebeuren.”

Van Viegen wil onder meer van het Wellant College weten of het onderwijs in het doden van dieren deel uitmaakt van het lespakket van de school en zo ja, om welke dieren het dan gaat. En als dat niet zo is, wil zij weten hoe de leiding van de school het doden van een dier door een leraar ten overstaan van de leerlingen verklaart.

Ook vraagt Van Viegen of de schoolleiding bereid is de betrokken leraar te ontslaan of andere maatregelen tegen hem te treffen, vooral het vaker schijnt te zijn voorgekomen dat deze docent een dier heeft mishandeld. Afhankelijk van de reactie van de schoolleiding en de actie in de richting van de bewuste leraar overweegt de PvdD in Zuid-Holland aangifte te doen bij de politie tegen de persoon in kwestie.

Landelijk zijn door de fractie van de Partij voor de Dieren in de 2e Kamer schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Onderstaand artikel staat in het Algemeen Dagblad:

Het Wellantcollege aan de Groenezoom in Dordrecht vindt dat een docent in klas 4-vmbo te ver is gegaan door een ziek konijn in de klas dood te slaan met een knuppel.
De docent was ruw tijdens de les Dierenhouderij, in aanwezigheid van geschrokken scholieren van vijftien en zestien jaar. De leraar had de kinderen weliswaar vooraf gewaarschuwd dat hij het dier ging afmaken, maar de school vindt zijn gedrag desondanks ,,onaanvaardbaar’’.

Volgens directeur B. van Liempt van de Dordtse land- en tuinbouwschool, hebben geschokte scholieren zich deze week bij de schoolleiding gemeld omdat er volgens hen sprake is van ernstige mishandeling. Volgens een getuige waren diverse knuppelslagen nodig om het dier uit zijn lijden te verlossen.


Klik hier voor het hele artikel.
Bron het foto: AD

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief