Partij voor de Dieren: ook in Zuid-Holland geen uitbreiding van mega­stallen


18 april 2011

Den Haag, 18 april 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt Gedeputeerde Staten voorbereidingen treffen uitbreiding van megastallen in deze provincie onmogelijk te maken. Aanleiding zijn twee aangenomen moties door de Tweede Kamer eerder dit jaar voor een moratorium op en dialoog over megastallen. De partij wil van de provincie weten hoe het deze moties gaat uitvoeren.

Megastallen zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu, maar zijn ook nadelig voor het dierenwelzijn. Provincies en gemeenten zijn beide verantwoordelijk voor het beleid rond megastallen. Gemeenten toetsen aanvragen voor megastallen aan het bestaande provinciale en het gemeentelijke ruimtelijk beleid. Om die reden heeft staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten én de provincies per brief gevraagd om mee te werken aan een maatschappelijke dialoog over megastallen.

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland wil van Gedeputeerde Staten weten wat zij vinden van de brief van staatssecretaris Bleker over het provinciaal beleid rondom (grootschalige) intensieve veehouderij. De partij vraagt verder of er al contact is geweest tussen de bewindsman en de provincie Zuid-Holland over (een moratorium en/of dialoog over) de megastallen en ook of de provincie al ideeën heeft hoe ze de maatschappelijke discussie en dialoog wil gaan voeren en met wie.

De Partij voor de Dieren wil tevens weten hoeveel aanvragen er voor uitbreiding van megastallen in 2010 en 2011 aan de provincie Zuid-Holland zijn voorgelegd, door welke gemeenten en om hoeveel dieren het ging. Tenslotte vraagt de partij of het provinciebestuur bereid is om een provinciaal voorbereidingsbesluit te nemen over een moratorium voor megastallen en zo ja wanneer.

Gerelateerd nieuws

schietincident Alphen aan den Rijn

De fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft met afschuw kennis genomen van het schietincident in Alphen aan ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Havenbedrijf Rotterdam vernietigt broedkolonie kleine mantelmeeuwen

Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig de grootste broedkolonie van kleine mantelmeeuwen in West-Europa te vernietigen. Het Ha...

Lees verder