Partij voor de Dieren: provincie moet meer doen aan brand­vei­ligheid stallen


15 september 2019

Den Haag, 15 september 2019 – De provincie zou meer kunnen en moeten doen om de brandveiligheid van stallen te verbeteren. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland naar aanleiding van de recente brand in een varkensstal in Streefkerk. Daarbij kwamen bijna 1500 varkens om het leven.

Het is niet de eerste stalbrand dit jaar. Volgens Stichting Wakker Dier vonden er in 2019 al 14 stalbranden plaats.[1]De dieren die zijn omgekomen als gevolg van het uitvallen van de ventilatie in stallen zijn hierbij niet meegerekend.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten of het bedrijf in Streefkerk een provinciale vergunning heeft en of er hierin voorwaarden zijn opgenomen over (brand)veiligheid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren weten in hoeverre en met welke frequentie er door de provincie gecontroleerd wordt op naleving van de veiligheidsbepalingen in de provinciale vergunningen, verleend voor veestallen. Verder dringt de partij er bij het provinciebestuur op aan om het Rijk op te roepen strengere regels op te stellen om de veiligheid in stallen te vergroten.

Tenslotte wil de partij weten of het provinciebestuur bereid is om de aanbevelingen in het Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022[2]op te volgen en te onderzoeken op welke wijze binnen het veiligheidsbeleid van de provincie de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier verbeterd kan worden. Uit eerder onderzoek van de overheid is gebleken dat het ruimtelijk beleid van provincies van invloed kan zijn op risico’s voor dieren die in grote aantallen in stallen of schuren worden gehouden. Dieren lopen een grote kans slachtoffer te worden van een stalbrand als gevolg van brandgevoelige technische installaties die in of onder de dierenverblijven staan.

De Partij voor de Dieren pleit er daarom voor deze installaties in aparte ruimtes onder te brengen. Om de brandveiligheid verder te verbeteren, zouden ook stallen met meerdere verdiepingen of het bouwen van grote compartimenten met veel dieren niet langer moeten worden toegestaan. Het overheidsrapport adviseert provincies dan ook om na te gaan hoe ze binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid voldoende recht kunnen doen aan de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De maat is vol! Elke stalbrand is er één teveel. Er staan vaak vele duizenden dieren opeengepakt; zij kunnen geen kant op en verbranden levend. Wij vinden dat dit ernstige dierenleed een halt toegeroepen moet worden en willen dat de overheid maatregelen treft om stallen veel veiliger te maken. Minder dieren opeengepakt in een stal en dieren moeten in noodgevallen kunnen vluchten. Ook mensen lopen gevaar, bijvoorbeeld in nabij gelegen woningen en als er asbest vrijkomt. Er moet dus snel iets gebeuren aan de brandveiligheid van veestallen. Daar kan en moet de provincie, maar ook de landelijke overheid en gemeenten, veel meer aan doen’.

[1]https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/misstanden/stalbranden/

[2]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/07/01/actieplan-brandveilige-veestallen-2018-2022

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2018

Klik hier voor ons jaarverslag.

Lees verder

Plas in Vlietland mogelijk volgestort met vervuilde bagger

Den Haag, 10 oktober 2019 – In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogel...

Lees verder