Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit vanwege inzet voor behoud uitheemse diersoort


17 maart 2015

Den Haag – 17 maart 2015 – Lijsttrekker Carla van Viegen reikte namens de Partij voor de Dieren Zuid-Holland een oorkonde van mededogen uit aan Sabine Rietkerk, uit Hoek van Holland. Sabine Rietkerk kreeg de oorkonde uitgereikt vanwege haar enorme inzet voor de bescherming van de Indische huiskraai in Hoek van Holland. Zo heeft ze de vangacties op een legale wijze proberen te voorkomen en heeft ze een petitie overhandigd om het uitroeien van de dieren tegen te gaan.

In 2012 is er namelijk een ontheffing verleend om in Hoek van Holland de huiskraaien doden, omdat het exoten zijn. De Indische huiskraai was tot voor kort een beschermde inheemse diersoort en veroorzaakte in het geheel geen overlast. Meer dan 20 jaar leven er al huiskraaien in Hoek van Holland. De populatie was volledig ingeburgerd en sinds jaren stabiel met ongeveer 25 dieren.

De Partij voor de Dieren wil dat ook met uitheemse dieren zorgvuldig en diervriendelijk wordt omgegaan. Dat betekent onder meer dat verwilderde katten niet worden afgeschoten, maar worden gevangen en gesteriliseerd en dat er geen jacht op Nijlganzen, Canadese ganzen en halsbandparkieten wordt gemaakt.

Lijsttrekker van Viegen: De provincie wil dat de meeste uitheemse soorten volledig worden uitgeroeid. Ik ben blij dat er mensen zijn als Sabine Rietkerk, die zich inzetten voor het welzijn van deze dieren en een vuist maken tegen de massale doding van ‘buitenlandse gasten”.