Partij voor de Dieren stelt vragen aan provin­cie­be­stuur na verbod doden knob­bel­zwanen door rechter


22 oktober 2019

De jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland is opnieuw door de Rechtbank Den Haag per direct verboden. Dat is de uitkomst van het tweede kort geding, aangespannen door Stichting Dierenradar en de Faunabescherming.

De provincie Zuid-Holland verleende aan de Faunabeheereenheid een vrijstelling om beschermde knobbelzwanen in heel Zuid-Holland te bestrijden, omdat daarmee volgens de provincie voorkomen wordt dat zwanen schade aan grasland en gewassen aanrichten. De Rechtbank Den Haag oordeelde reeds in haar uitspraak van 22 november 2018 – naar aanleiding van een eerste kort geding dat door Stichting Dierenradar en de Faunabescherming was aangespannen – dat het afschieten van knobbelzwanen voorlopig niet was toegestaan omdat de schade onvoldoende was aangetoond en daarbij de strikt beschermde kleine zwanen kunnen worden verstoord en afgeschoten. De provincie liet daarna de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan iets aanpassen en verleende opnieuw een vrijstelling aan jagers om per 1 oktober 2019 knobbelzwanen te schieten. Maar ook hier zet de Rechtbank nu een streep door.

Volgens de Rechtbank hebben Dierenradar en de Faunabescherming aangetoond dat het in het Faunabeheerplan beschreven afschot van knobbelzwanen grote reële risico’s voor de populatie kleine zwanen met zich meebrengt. De provincie Zuid-Holland is één van de belangrijkste plaatsen waar kleine zwanen in de herfst- en winterperiode voorkomen, waarbij zij zich veelvuldig in gemengde groepen met knobbelzwanen bevinden. Kleine zwanen worden ernstig bedreigd en zijn strikt beschermd. Verstoren en doden van kleine zwanen is bij wet verboden. Volgens de organisaties leidt het afschot van knobbelzwanen onvermijdelijk tot het verstoren, verwonden en afschieten van kleine zwanen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20 procent van de kleine zwanen schothagel in het lichaam heeft.

De uitspraak van de Rechtbank is voor de Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan het provinciebestuur, omdat de provincie namelijk de vergunningen verleent voor het doden van knobbelzwanen.

De partij wil van het bestuur weten of zij de vergunning voor het doden van knobbelzwanen opnieuw wil bekijken en zo mogelijk intrekken, dan wel aan te passen. Maar ook of de zeer wrede en dieronvriendelijke wijze van doden met slag- snij- en steekwapens verboden kan worden, zoals in de huidige vergunning wel is toegestaan.

Daarnaast wil de partij weten hoeveel knobbelzwanen er in 2017, 2018 en 2019 zijn gedood in Zuid-Holland en hoe groot de jaarlijkse schade was. Tenslotte wil zij weten welke maatregelen het bestuur bereid is te nemen om de kleine zwaan, die zeer bedreigd is, beter te beschermen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “We zijn blij met de uitspraak van de rechter. De schade is tot nu toe gering en het aantal gedode knobbelzwanen groot. Dat brengt onnodig en veel dierenleed met zich mee. We willen dat dit verandert en dat omvangrijke schade vergoed wordt.”

Gerelateerd nieuws

Plas in Vlietland mogelijk volgestort met vervuilde bagger

Den Haag, 10 oktober 2019 – In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogel...

Lees verder

Geen duizend bomen kappen voor plaatsing vijf windmolens

Den Haag, 26 november 2019 – De gemeente Hoeksche Waard wil ruim duizend bomen laten kappen langs de Oude Maas om daar vijf w...

Lees verder