Partij voor de Dieren stelt vragen over onder­grondse CO2-opslag in Barend­recht


5 maart 2008

Den Haag, 6 maart 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over plannen om het broeikasgas CO2 ondergronds op te slaan in de gemeente Barendrecht. Met deze techniek is nog maar heel weinig ervaring opgedaan. Bovendien kan het vrijkomen van CO2 als gevolg van lekkage desastreuze gevolgen hebben voor mens, dier en milieu.

Verschillende bedrijven, waaronder Shell, de NAM, en OCAP (Organic Carbon dioxide for Assimilation of Plants) hebben plannen om een (bijna) leeg aardgasveld in de gemeente Barendrecht te gebruiken als proefproject voor de opslag van kooldioxide, beter bekend als CO2. De opwarming van de aarde wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de uitstoot van dit broeikasgas. Eén van de mogelijkheden om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verkleinen is het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van dit gas. Deze techniek staat bekend onder de afkorting CCS (Carbon Capture and Storage).

CCS is een relatief nieuwe techniek waarmee nog nauwelijks ervaring is opgedaan. In juni 2007 is het eerste Europese proefproject met ondergrondse opslag van CO2 begonnen in het Duitse Ketzin. Omdat het zo’n nieuwe activiteit is, is er nog geen specifieke regelgeving of beleid voor. Ook is er nog weinig bekend over de effecten op het milieu.

Juist dat gebrek aan kennis en ervaring met ondergrondse opslag van CO2 was voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland reden om hierover vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten, die de vergunning hiervoor moet afgeven. Bovendien is er onder de bewoners van Barendrecht veel onrust ontstaan over de CO2-plannen van de provincie, vooral vanwege de mogelijke risico’s en nadelen van het ondergronds opslaan van CO2.

Eén van die risico’s, die bij experimenten uit het verleden is gebleken, is lekkage. Volgens de PvdD kan dat desastreuze gevolgen hebben voor mens, dier en milieu. Het kan leiden tot verstikking van mensen, dieren en planten en het veroorzaakt verzuring van zoet grondwater. In Kameroen kwamen in 1986 1800 mensen en duizenden dieren om het leven toen in dat land opgeslagen CO2 weglekte. Bovendien is CCS een techniek die de CO2-uitstoot niet voorkomt of vermindert, maar alleen verplaatst.

De PvdD wil van Gedeputeerde Staten weten waarom desondanks het aardgasveld in Barendrecht als proefproject is aangemerkt. Verder is er, aldus de PvdD, sprake van symptoombestrijding: het feitelijke probleem wordt er niet mee aangepakt. De PvdD dringt er daarom bij het provinciebestuur op aan om energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon te stimuleren. Dat vermindert de uitstoot van CO2 aanzienlijk en daarmee dus ook de mogelijke risico’s van ondergrondse opslag van dit broeikasgas.

Gerelateerd nieuws

Vergoeding voor boeren die ganzen opvangen

Boeren krijgen met de nieuwe regeling voor ganzenopvang een volledige, marktconforme vergoeding voor de schade die ze lijden ...

Lees verder

Greenpeace wint rechtszaak tegen bouw kolencentrale E.ON

Beginnen met bouwwerkzaakheden, terwijl de vergunning nog niet binnen is. Dat probeerde E.ON deze maand op de Rotterdamse Maa...

Lees verder