Partij voor de Dieren: stop paling­vis­serij in Zuid-Holland


5 februari 2015

Den Haag, 5 februari 2015 – De provincie Zuid-Holland verhuurt nog steeds het recht om te vissen op paling, terwijl dit een ernstig bedreigde vissoort is. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er een einde komt aan de palingvisserij in Zuid-Holland. Ook zou de vergunning van een beroepsvisser op paling moeten worden ingetrokken, omdat hij is veroordeeld voor visstroperij.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is ter ore gekomen dat de provincie nog steeds het recht verhuurt om te vissen op paling. Dit terwijl het aantal palingen de afgelopen 30 jaar met 95 tot 99 procent is afgenomen. De paling is daardoor internationaal een ernstig bedreigde soort, qua status vergelijkbaar met de berggorilla, de tijger en de panda. Oorzaken van de teloorgang van de paling zijn onder meer overbevissing, vervuiling, obstakels in rivieren tijdens de trek, veranderde zeestromingen en illegale vangst. Maatregelen zijn dan ook hard nodig om de paling te behoeden voor uitsterven.

Toch heeft de provincie Zuid-Holland aan een beroepsvisser het recht verhuurd om te vissen op paling in het Valkenburgse Meer in Valkenburg. Het Gerechtshof in Den Haag heeft de man eind 2013 in hoger beroep veroordeeld, omdat hij zich dertien keer aan visstroperij had bezondigd. In de huurovereenkomst staat letterlijk dat in zo’n geval het visrecht moet worden ingetrokken.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dat laatste ook is gebeurd en zo niet, waarom de provincie dat niet heeft gedaan. Verder wil de partij van Gedeputeerde Staten weten of elders in Zuid-Holland het visrecht op provinciale gronden is verhuurd voor de palingvangsten zo ja waar en voor welke periode. Ze benadrukt nog eens dat de paling een beschermde inheemse soort is en bovendien ernstig bedreigd. De provincie zou het vissen op paling dan ook niet langer moeten toestaan, vindt de Partij voor de Dieren.