Partij voor de Dieren tegen aanleg eendenkooi in Midden-Delfland


22 februari 2007
Den Haag, 22 februari 2007 – De Partij voor de Dieren (PvdD) verzet zich tegen de aanleg en herinrichting van een eendenkooi in de gemeente Midden-Delfland. Een dergelijke kooi wordt doorgaans gebruikt voor het vangen van in het wild levende eenden. De PvdD is tegen de jacht op dieren en vindt daarom dat ook deze vorm van eendenjacht moet worden verboden.
In de gemeente Midden-Delfland is begin dit jaar een vergunning aangevraagd voor de aanleg en herinrichting van een eendenkooi. In zo’n kooi – feitelijk een waterplas waar een aantal smalle sloten op uitkomen – worden wilde eenden gevangen en gedood. In de meeste gevallen zijn die eenden bedoeld voor menselijke consumptie. In heel Nederland zijn er nog circa 119 eendenkooien. Ook in Zuid-Holland zijn deze kooien te vinden.
De PvdD, die dit jaar meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart, zet zich in voor een dier-, mens- en milieuvriendelijk Zuid-Holland. De flora en fauna in Zuid-Holland moeten veel beter worden beschermd. De PvdD wil onder meer dat de plezierjacht wordt afgeschaft.
De PvdD in Zuid-Holland heeft uit zeer betrouwbare bron vernomen dat de vergunningaanvraag voor de eendenkooi in Midden-Delfland zou zijn gedaan in het kader van natuurontwikkeling en landschapsbehoud. Daar is de PvdD vóór, maar volgens dezelfde bron zou de aanvrager van de vergunning, een projectontwikkelaar en zelf in het bezit van een jachtakte, de eendenkooi willen gebruiken voor de plezierjacht en het gebied willen exploiteren voor appartementencomplexen.
Carla van Viegen, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: ‘Mensen die voor de lol dieren doden: dat is niet meer van deze tijd. Daarom zijn wij ook tegen het vangen en doden van wilde eenden met behulp van een eendenkooi’. Daar komt volgens Van Viegen nog bij dat voorwaarde voor een verlenging van een vergunning voor de aanleg of herinrichting alleen verleend mag worden, aan eendenkooien welke op 1 april 1984 in bedrijf waren. Er mogen zeker geen aanvragen voor nieuwe kooien worden toegekend. Zij zal de gemeente Midden-Delfland daar nadrukkelijk op wijzen en haar zienswijze kenbaar maken.
De fractievoorzitter van de PvdD in de Tweede Kamer, Marianne Thieme, heeft daarover vragen gesteld aan de ministers van Landbouw en VROM. De PvdD vindt dat met de (her)aanleg van eendenkooien sprake is van hobbyjacht. Bovendien is de aanleg van eendenkooien volgens de PvdD in strijd met de Flora- en faunawet, die uitgaat van de bescherming van dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief