Partij voor de Dieren: verbied trofee­jacht op ganzen


21 december 2015

Den Haag, 21 december 2015 – Buitenlandse reisbureaus bieden reizen aan waarbij jagers in Nederland beschermde dieren mogen afschieten. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om dergelijke trofeejachten tegen te gaan. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie deze vorm van jagen volledig onmogelijk maakt.

Onlangs bleek dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden. Daarbij mogen jagers voor grof geld zo veel mogelijk ganzen en andere ‘trofeesoorten’ in Nederland afschieten. Het gaat in elk geval om de reisbureaus GetDuck.com en Safari international. Zij lokken jagers uit de hele wereld met foto’s van grote aantallen dode ganzen en andere soms zeldzame dieren. Die worden de jagers in het vooruitzicht worden gesteld als zij komen jagen in Nederland.

Trofeejachten in het buitenland hebben tot veel maatschappelijke verontwaardiging geleid. Zo werd wereldwijd afschuw uitgesproken over het doden van de leeuw Cecil in Zimbabwe door een Amerikaanse trofeejager. De Tweede Kamer nam onlangs de motie Thieme/Heerema aan om de import van jachttrofeeën tegen te gaan.

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de trofeejacht. Ze wil van het provinciebestuur weten of die reizen ook in Zuid-Holland worden georganiseerd en of er in deze provincie is gejaagd door mensen die via de genoemde of andere reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt.

De partij heeft vernomen dat deze reizen in Zuid-Holland alleen mogelijk zijn met ontheffingen van de provincie. Dat zou betekenen dat trofeejagers tegen betaling beschermde dieren mogen doodschieten. De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten of dit klopt en zo ja, of zij dit een wenselijke situatie vinden.

Ook wil de partij weten of het zo is dat bij het gebruik van ontheffingen die de provincie verstrekt aan de Faunabeheereenheid vier (trofee)jagers mee mogen schieten en of deze organisatie mogelijk op andere wijze betrokken is bij de trofeejacht.

De Partij voor de Dieren wil tenslotte dat de provincie alle ontheffingen zodanig aanpast dat trofeejachten in Zuid-Holland onmogelijk worden gemaakt. Ook zou de provincie via de Faunabeheereenheid moeten regelen dat van jagers die daaraan toch meewerken, de ontheffing om te mogen jagen onmiddellijk wordt ingetrokken.