Partij voor de Dieren: massaal eksters doden niet nodig


17 december 2015

Den Haag, 17 december 2015 – De provincie moet de ontheffing om eksters te mogen doden in percelen met fruitbomen intrekken. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Er zijn andere methoden om de vogels te verjagen en die worden niet benut. Bovendien veroorzaken eksters nauwelijks schade. De afgelopen jaren waren er minder dan tien schademeldingen.

Eind vorige maand werd door de provincie aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland ontheffing verleend van de Flora- en faunawet voor het verjagen en doden van eksters met alle toegestane middelen van percelen met fruitbomen in de hele provincie. De ontheffing is gelijk geldig verklaard voor de maximale periode van vijf jaar.

In dezelfde wet staat ook dat voor het verlenen van een ontheffing voor het doden van dieren ‘er geen andere bevredigende oplossing bestaat’ om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen. In het Faunabeheerplan ekster 2013-2018 staat een aantal methoden beschreven waarmee de vogels kunnen worden verjaagd, zoals vogelverschrikkers en knalapparaten, het gebruik van geur- en smaakstoffen en afscherming met bijvoorbeeld rasters.

In de tuin van fruitmuseum ’t Olde Ras in Doesburg is een bijzonder en diervriendelijk vogelafweersysteem geïnstalleerd. Dat systeem bestaat uit een elektromotor met een stang met een bewegend oog aan de motoras. Aan het bewegend oog bevinden zich kunststof touwen die boven de bomen worden geleid. Daaraan zijn blikken gevuld met kleine steentjes bevestigd.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het verlenen van de ontheffing. Ze wil onder meer weten welke preventieve maatregelen er zijn genomen ter voorkoming van schade door eksters en waarom die kennelijk niet bevredigend zijn gebleken.

De provincie zou moeten stimuleren dat er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van diverse effectieve verjaagmethoden, zodat afschot niet nodig is. De Partij voor de Dieren verwijst daarvoor naar het voorbeeld uit Doesburg. Ze vraagt de provincie of die bereid is om dit systeem ook in Zuid-Holland toe te passen.

Ook wil de partij weten welke schade de eksters hebben aangericht en hoe dat is vastgesteld. Het Faunabeheerplan 2013-2018 gaat uit van 5500 tot 8000 broedparen in Zuid-Holland. In de periode 2008-2011 (in vier jaar tijd dus) werden 31 eksters gedood en 67 gevangen. De afgelopen jaren waren er minder dan 10 schademeldingen.

De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat een ontheffingverlening op basis van deze gegevens niet gerechtvaardigd is en zeker niet voor de maximale periode van vijf jaar. Ze vraagt Gedeputeerde Staten daarom de ontheffing in te trekken.