Partij voor de Dieren wil intrekking vergunning uitbreiding nert­sen­hou­derij


25 november 2015

Den Haag, 25 november 2015 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Zuid-Holland de vergunning intrekt voor een uitbreiding van een nertsenhouderij die eerder dit jaar is verleend. Deze vergunning is namelijk in strijd met de wet. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

Begin dit jaar verleende de provincie Zuid-Holland op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning voor de exploitatie en uitbreiding van een nertsenfokkerij in Melissant. Daar mogen 6720 nertsen worden gehouden.

Eerder deze maand deed de rechter uitspraak in het hoger beroep dat de Staat had aangespannen tegen de nertsenhouders. De rechter bepaalde dat de wet, die het houden en doden van nertsen verbiedt, rechtsgeldig is. Deze uitspraak betekent het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland, want het nertsenfokverbod is weer van kracht. Dit heeft gevolgen voor verleende vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet in de provincie Zuid-Holland. De uitspraak betekent namelijk voor de nertsenhouders dat alle uitbreidingen sinds vorig jaar in een klap illegaal zijn.

Volgens de wet hebben nertsenfokkers nog tot 2024 de tijd om hun bedrijfsvoering af te bouwen. Hierdoor zullen tot dat jaar nog vele tientallen miljoenen dieren worden vergast voor hun vacht. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zich ook in de Europese Unie sterk maakt voor een Europees verbod op het fokken van pelsdieren. De uitspraak van de rechter stemt in elk geval hoopvol voor de toekomst van het dierenwelzijn in Nederland.

De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd of zij bereid zijn de vergunning voor uitbreiding in te trekken omdat deze in strijd is met de wet. Tevens wil de partij weten of de provincie gaat optreden om de uitbreiding van de nertsenhouderij ongedaan te maken.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Nederland is in grootte de vierde exporteur van nertsenbond in de wereld! In Nederland zijn in totaal zo'n 170 pelsdierfokkerijen. Elk jaar worden hier ongeveer zes miljoen nertsen gefokt en gedood. Met het welzijn van de nertsen is het slecht gesteld. De dieren worden gehouden in veel te krappe kooitjes, die gemaakt zijn van staaldraad. Nertsen zijn wilde, solitair levende dieren die je zeker niet in kooien moet houden. Bovendien is het niet meer van deze tijd om nertsen te fokken voor een luxe product als bont. Draag dus geen dierenleed!”