Partij voor de Dieren verontrust over uitspraken burge­meester Deetman


6 december 2007

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd.

Den Haag, 7 december 2007 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is verontrust over uitspraken van burgemeester Deetman van Den Haag. Deetman stelde onlangs in een interview met het Algemeen Dagblad dierenactivisten op één lijn met moslim-extremisten en rechts-radicalen. In een brief aan de burgemeester vraagt de Partij voor de Dieren (PvdD) waarom hij suggereert dat mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn een gevaar vormen voor de samenleving. De PvdD is van mening dat Deetman dierenbeschermers onterecht in het beklaagdenbankje plaatst en stigmatiseert.

Burgemeester Deetman deed zijn uitspraken naar aanleiding van de plannen van de gemeente Den Haag om mensen die dreigen te radicaliseren op te sporen. Daartoe wordt op het stadhuis een bureau geopend, waar potentiële extremisten of terroristen anoniem kunnen worden aangegeven. In het interview noemt Deetman behalve moslimextremisten en rechtsradicalen ook dierenactivisten als mensen die kunnen radicaliseren. Deze aantijging is eveneens te lezen in de nota ‘Signalering van radicalisering en polarisatie in Den Haag’ van het Haagse college van burgemeester en wethouders.

In een brief aan burgemeester Deetman stelt PvdD-Statenlid Carla van Viegen dat dit heeft geleid tot grote verontrusting onder de Haagse bevolking en met name onder Haagse dierenbeschermers. Want zij lopen nu het risico dat zij worden aangemerkt als radicale types die een gevaar vormen voor de samenleving. Zonder dat zij daar invloed op kunnen uitoefenen of zelfs maar van op de hoogte zijn. ‘Veel mensen voelen zich hierdoor niet meer veilig in hun eigen stad, omdat ze, als brave burger, bang zijn als mogelijke terrorist te boek komen te staan’, aldus Van Viegen.

Zij benadrukt in haar brief nog eens dat de PvdD en talloze maatschappelijke organisaties die opkomen voor dieren zich binnen de wettelijke mogelijkheden inzetten voor verbetering van het dierenwelzijn. ‘Door middel van diverse activiteiten geven we dieren een stem en proberen we de samenleving te beïnvloeden tot een grotere bewustwording van onze huidige manier van omgaan met dieren.

Van Viegen vraagt burgemeester Deetman wat hij precies verstaat onder dierenactivisme en of hij vindt dat mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn moeten worden gezien als een gevaar voor de samenleving. Verder wil zij weten wat hij ervan vindt dat mensen, die worden aangemeld bij het speciale bureau in het stadhuis, in een systeem geregistreerd staan zonder er zelf weet van te hebben en zonder dat zij hierop kunnen reageren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief