Partij voor de Dieren vertrouwt ganzen­telling in Zuid-Holland niet


9 juli 2008

Den Haag, 10 juli 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij het tellen van ganzen in deze provincie. Komende zaterdag (12 juli) vindt er weer een dergelijke ganzentelling plaats. Op grond daarvan beslist de provincie hoeveel ganzen er mogen worden gevangen of gedood. Jagers en terreinbeheerders voeren de telling uit en dat vindt de Partij voor de Dieren dubieus: ‘Zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt’.

Op grond van een vorig jaar uitgevoerde telling besliste de provincie Zuid-Holland dat er dit en volgend jaar bijna 20.000 ganzen (16.175 grauwe ganzen en 3320 brandganzen) mogen worden gevangen en vergast of doodgeschoten. Maar zowel het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) als de Vereniging Vogelonderzoek Nederland (SOVON), dat elk jaar de landelijke vogeltellingen organiseert, stellen dat deze tellingen slecht zijn uitgevoerd.

Volgens het CLM gaat het om tellingen door hobbyjagers, die op geen enkele manier gekwalificeerd zijn om de tellingen te verrichten. Het CLM-rapport ‘Integrale ganzentelling Zuid-Holland 2007’ rept dan ook van dubbeltellingen en van gebieden waar helemaal niet is geteld. In 2007 zouden er op die manier tussen de circa 50.000 en 60.000 grauwe ganzen en tussen de 18.000 en 20.000 brandganzen in Zuid-Holland zijn geteld.

SOVON stelt dat er geen enkel bewijs is dat het vangen en doden van ganzen goed zou zijn voor het voortbestaan van weidevogels. De ganzen zouden gras wegvreten waar weidevogels broeden, is het argument van organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Maar volgens SOVON bestaat er geen objectief onderzoek waar dat uit blijkt. Sterker: uit nog niet gepubliceerd onderzoek van SOVON en het bureau Alterra blijkt dat de invloed van overwinterende ganzen op weidevogels verwaarloosbaar of positief is.

De kritiek van CLM en SOVON is voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) aanleiding om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vragen te stellen over de ganzentellingen. De telgegevens waarop de provincie zich baseert zijn op zijn minst dubieus, volgens de PvdD. De partij wil daarom van de provincieleiding weten waarom onjuiste tellingen worden gebruikt om bij de rechter aan te tonen dat ingrijpen in de ganzenpopulaties noodzakelijk zou zijn.

Ook vraagt de PvdD aan Gedeputeerde Staten wat zij er van vinden dat jagers als belanghebbenden zelf mede de tellingen verrichten: ‘Dat is niet zuiver, zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt’. Verder wil de PvdD precies weten wat het vangen en doden van de ganzen kost en hoe die kosten zich verhouden tot de schadevergoedingen die boeren krijgen uitgekeerd voor de schade die ganzen aan hun graslanden aanbrengen. Tenslotte wil de PvdD dat de provincie op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor de overlast die ganzen soms veroorzaken.

Gerelateerd nieuws

Ook Zuid-Holland maakt plannen voor jaarlijks massaal afslachten ganzen

De provincie Zuid-Holland geeft de Faunabeheereenheid toestemming om tot het jaar 2012 zonder enige limiet, eieren van grauwe...

Lees verder

Ook Zuid-Holland maakt plannen voor jaarlijks massaal afslachten ganzen

De provincie Zuid-Holland geeft de Faunabeheereenheid toestemming om tot het jaar 2012 zonder enige limiet, eieren van grauwe...

Lees verder