Ook Zuid-Holland maakt plannen voor jaarlijks massaal afslachten ganzen


9 juli 2008

De provincie Zuid-Holland geeft de Faunabeheereenheid toestemming om tot het jaar 2012 zonder enige limiet, eieren van grauwe ganzen en brandganzen uit te halen, te vernielen, en nesten te verstoren. Bovendien mogen jaarlijks in 2008 en 2009, 16.175 grauwe ganzen en 3.320 brandganzen worden gevangen en vergast of doodgeschoten.


Foto: De Faunabescherming

Ook in de Faunabeheereenheid Zuid-Holland hebben jagers en boeren het sinds de oprichting in 2003 voor het zeggen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten laten zich de les lezen. Een citaat uit het Faunabeheerplan:
"In gebieden van terreinbeheerders (SBB, NM en het Zuid-Hollands Landschap) zijn de ganzen graag geziene gasten. Toch zullen zij aan de achterban moeten uitleggen dat bestrijding nodig is vanwege de toenemende landbouwschade".

Beheersdoelen van de Faunabeheereenheid, die leidraad vormen voor faunabeleid worden vastgesteld nadat via een vragenformulier jagers een schatting hebben kunnen geven van de groei van populaties ganzen, aangerichte schade en de gemiddelde aanwezige aantallen ganzen per gebied. Vervolgens worden door de provincie Zuid-Holland klakkeloos alle gebieden aangewezen als ganzenruim gebied, waar jagers om hebben gevraagd. Maar ze zijn nog niet tevreden.

Passage uit het faunabeheerplan: "Voor het Noordelijk Deltagebied is de streefpopulatie vastgesteld en daar geldt dat binnen natuurgebieden eieren worden geschud en ganzen worden gevangen en gedood (gas, red.). Buiten de natuurgebieden zullen ganzen met alle toegestane middelen (geweer, red.) worden gedood. Voor de overige gebieden zal de Faunabeheereenheid op kortst mogelijke termijn een streefpopulatie vaststellen. Tot die tijd geldt voor die overige gebieden, dat binnen die natuurgebieden, voorlopig geen ganzen kunnen worden gevangen. Zodra de streefpopulatie is vastgesteld verandert dit! De Faunabeheereenheid zal dan direct uitgebreidere bestrijding binnen die gebieden mogelijk maken."

Wat een arrogantie. En hoe gaat Natuurmonumenten dat uitleggen aan haar leden? En Staatsbosbeheer? Die is weliswaar geprivatiseerd, maar heeft desalniettemin namens de Nederlandse bevolking de taak natuurgebieden mét de daarin voorkomende fauna fatsoenlijk te beheren en niet als doodseskader te fungeren voor LTO en jagers in haar eigen terreinen.

Hieronder de gebieden waar ganzen mogen worden gevangen en gedood of worden geschoten:

Bron: de Faunabescherming

Wij zullen door middel van schriftelijk vragen de provincie om opheldering vragen om deze zinloze slachting af te blazen!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vertrouwt ganzentelling in Zuid-Holland niet

Den Haag, 10 juli 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij het tellen van ganzen in de...

Lees verder

Hoe een koe een haas vangt ....

Onderstaand stukje willen wij u niet onthouden! Hoe een koe ... Sinds gisteren weet ik hoe een koe een haas vangt. Samen. Tw...

Lees verder