Provin­ciale Staten Zuid-Holland sluit verga­der­pe­riode af met een biolo­gische barbecue


25 juni 2007
Op vrijdag 29 juni wordt de vergaderperiode voor het zomerreces van de provinciale Staten afgesloten met een bijeenkomst van oude en nieuwe statenleden.

De provincie biedt de statenleden dan een barbecue aan. Op speciaal verzoek van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft de statengriffie biologisch vlees voor deze barbecue geregeld. De Partij voor de Dieren juicht deze goede ontwikkeling toe en is blij dat de statengriffie dit verzoek heeft gehonoreerd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief