Provincie Zuid-Holland aan de slag met een gedragscode voor recreatie op de stille stranden


3 februari 2022

Den Haag, 3 februari 2022– Partij voor de Dieren wil bescherming van de stille stranden, die onderdeel uitmaken van natuurgebieden in Zuid-Holland. Daarom heeft de Partij voor de Dieren tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Zuid-Holland aan het provinciebestuur gevraagd om een gedragscode in te voeren op de stille stranden. Een dergelijke gedragscode biedt bescherming aan en voorkomt overbelasting van die natuur.

Het strand is een prachtige plek voor de inwoners in Zuid-Holland om te wandelen, te sporten of om gewoon lekker uit te waaien. Sporten en recreëren in de buitenlucht doet goed. De rust en openheid van het strand zorgt voor minder stress, bewegen in de buitenlucht geeft mensen energie. Het is een geliefde plek om lekker uit te waaien: voor een wandeling, een duik in zee of om te sporten.

Stille stranden maken deel uit van aangewezen natuurgebieden en zijn een thuis voor veel dier- en plantensoorten. Recreatie in die gebieden mag niet leiden tot verstoring van de natuur en dieren of vervuiling van de omgeving door zwerfafval. Daarom heeft Hanke Hoogerwerf, Statenlid van de Partij voor de Dieren, tijdens de Provinciale Statenvergadering op 2 februari aan het provinciebestuur gevraagd om aan de slag te gaan met een gedragscode voor recreatie op de stille stranden. Zo’n gedragscode leidt tot afspraken en gedragsregels voor recreatie, die bescherming gaat bieden aan de aangewezen Natura 2000-gebieden en andere aangewezen natuurgebieden.

Gedeputeerde Anne Koning reageerde positief op het idee van een dergelijke gedragscode voor de stille stranden. Zij zegde toe om dit te bespreken met de gesprekspartners van de provincie binnen het Kustpact, waarin organisaties samenwerken aan een mooie Nederlandse kust.

Statenlid Hanke Hoogerwerf: “Ik ben blij met deze toezegging! Het strand is van ons allemaal, dus biedt ook ruimte voor beschermde dieren die daar leven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te genieten van de rust, ruimte en stilte aan de kust of gebruik te maken van de recreatiemogelijkheden, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur en de biodiversiteit. De stille kust moeten we koesteren en recreatie en bebouwing moet in balans blijven met de natuur.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt dat Buijtenland van Rhoon allang natuurgebied had moeten zijn

Den Haag, 2 februari 2022 – Het Buijtenland van Rhoon, een polder ten zuiden van Rotterdam, had al jaren een natuur- en recre...

Lees verder

Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit aan actiegroep damherten en raadslid Hoeksche Waard

Den Haag, 14 februari 2022 – Op Valentijnsdag heeft de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland op h...

Lees verder