PvdD tegen jacht­ver­gunning verjagen meeuwen in


10 maart 2007
Den Haag, 11 maart 2007 – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland wil dat de vergunning om meeuwen uit de haven van Rotterdam te verjagen, wordt ingetrokken. De Provincie Zuid-Holland heeft deze vergunning verleend, omdat op de plek waar de meeuwen broeden, een helicopterhaven moet komen. De broedkolonie is de grootste van meeuwen in heel Europa. De vogels zouden een gevaar vormen voor het helicopterverkeer.
De meeuwen, die op de plek waar het helicopterplatform komt al zo’n dertig jaar broeden, veroorzaakten daar tot voor kort nauwelijks of geen overlast. Met de aanleg van het helicopterplatform voor de havenloodsen in de Rotterdamse haven wordt de rust in de broedkolonie ernstig verstoord. Toch heeft de provincie Zuid-Holland toestemming verleend aan valkeniers en jagers om de meeuwen met de inzet van haviken en woestijnbuizerds te verjagen.

De PvdD, die afgelopen woensdag een zetel veroverde in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zal Gedeputeerde Staten vragen de vergunning om de meeuwen te verjagen in te trekken. In de eerste plaats omdat de vergunningverlening volgens de PvdD in strijd is met de geest en de uitgangspunten van de Flora- en Faunawet. En in de tweede plaats omdat het helicopterplatform ook elders in de Rotterdamse haven kan worden aangelegd. De PvdD begrijpt niet waarom dat persé op de plek van de meeuwenkolonie moet.
Daar komt volgens Carla van Viegen, lid van Provinciale Staten van de PvdD in Zuid-Holland, nog iets bij: ‘Als de meeuwen het havengebied noodgedwongen ontvluchten, zullen zij zich waarschijnlijk gaan nestelen in omliggende steden als Rotterdam en Den Haag. Met als mogelijk gevolg overlast voor de mensen die daar wonen in de vorm van meeuwengekrijs en –uitwerpselen. Het is dus in alle opzichten beter dat de meeuwenkolonie in de Rotterdamse haven kan blijven en dat er een andere plek wordt gezocht voor de helicopterhaven’.
PvdD-Tweede Kamerlid Marianne Thieme heeft over deze kwestie inmiddels vragen gesteld aan de ministers van LNV en VROM. Zij heeft de bewindslieden gevraagd de provincie Zuid-Holland te verzoeken diervriendelijke alternatieven te ontwikkelen voor de gesignaleerde problemen. Verder heeft ook de Faunabescherming inmiddels bezwaar aangetekend bij de provincie Zuid-Holland tegen de vergunning om de meeuwen te verjagen uit de Rotterdamse haven.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief