Haven­loods plant heli­kop­ter­haven in grootste meeu­wen­ko­lonie van Europa


9 maart 2007
Naar aanleiding van bijgevoegd persbericht over het verjagen van de meeuwenkolonie in het Rotterdamse havengebied, heeft Marianne Thieme vandaag onderstaande kamervragen ingediend.
  1. Kunt u aangeven met welke reden het bewuste heliplatform is aangelegd in de nabijheid van de grootste broedkolonie meeuwen van Europa?
  2. Acht u vergunningverlening voor het verstoren van een decennia oude grote broedkolonie in overeenstemming met de geest en uitgangspunten van de Flora- en faunawet?
  3. Bent u bereid de Provincie Zuid-Holland te verzoeken diervriendelijke alternatieven te ontwikkelen voor de gesignaleerde problemen, zoals verplaatsing van de Helikopterhaven naar een plaats waar geen overlast te verwachten is? Zo neen, kunt u aangeven waarom niet?
De PvdD Zuid-Holland gaat hiermee aande slag. Dit alles naar aanleiding van het onderstaande artikel:

HAVENLOODS PLANT HELIKOPTERHAVEN MIDDEN IN GROOTSTE MEEUWENKOLONIE VAN EUROPA
De Faunabescherming voorziet gevaarlijke situaties
De provincie Zuid-Holland verleent vergunning aan jagers en valkeniers om broedende meeuwen te verjagen uit de grootste meeuwenkolonie van Europa. De vogels veroorzaakten daar tot voor kort nauwelijks of geen overlast. Vanwege de aanleg van een helikopterplatform voor de havenloodsen in de Rotterdamse haven wordt de rust in deze broedkolonie ernstig verstoord. Dit platform, dat overal elders in de regio had kunnen worden aangelegd, is midden in de broedkolonie gesitueerd. De havenloodsen hebben vervolgens gewezen op het gevaar dat de meeuwen opleveren voor de vliegveiligheid van de helikopters. Op hun verzoek heeft de provincie Zuid-Holland toestemming verleend om met behulp van haviken en woestijnbuizerden de komende maanden duizenden paren meeuwen te verstoren en hun eieren te vernietigen om zo de veiligheid van de helikopters te bevorderen. De Faunabescherming vindt dat de havenloodsen dit gevaar zelf hebben uitgelokt door voor deze locatie te kiezen. Het is onacceptabel dat de meeuwen nu om die reden uit deze broedkolonie, die al meer dan dertig jaar door de vogels wordt gebruikt, worden verjaagd.
Deze ontheffing is het gevolg van een door jagers georganiseerde hetze tegen broedende meeuwen op bedrijfsterreinen in de haven van Rotterdam. De valkeniers, die met hun getrainde roofvogels enorme paniek onder de meeuwen kunnen veroorzaken, hebben zelfs toestemming gekregen daarbij gebruik te maken van uitheemse woestijnbuizerden die, als ze ontsnappen, een ongewenst exotisch element in de Nederlandse fauna zullen vormen. Dat dit een reëel risico is bewijzen de talloze vrijvliegende ontsnapte valken waaronder gefokte hybriden van soorten die in de natuur niet voorkomen. Voorts bedienen jagers en vogelverjaagbedrijfjes zich van methoden die hebben bewezen niet of zelfs averechts te werken. Als gevolg van deze activiteiten ontvluchten meeuwen in toenemende mate het havengebied van Rotterdam en vestigen zich deels op daken van omringende steden zoals Den Haag en Rotterdam.
De Stichting De Faunabescherming heeft bij de provincie Zuid-Holland bezwaar aangetekend tegen deze lichtvaardige vergunningverlening. De Faunabescherming wil dat er een eind wordt gemaakt aan de ondermijning van de wettelijke bescherming van deze vogels door de provincie.
Amstelveen, 7 maart 2007

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief