Stelling: de provincie moet kleine gemeenten in staat stellen een effectief armoe­de­beleid te voeren, ook als zij zelf de financiële middelen hiervoor niet hebben.


14 februari 2007

Stelling: de provincie moet kleine gemeenten in staat stellen een effectief armoedebeleid te voeren, ook als zij zelf de financiële middelen hiervoor niet hebben.

EENS met de stelling.

Mededogen is één van de twee basisuitgangspunten van de Partij voor de Dieren naast duurzaamheid. De Partij voor de Dieren is van mening dat er een grote verandering moet komen in de manier waarop wij mensen omgaan met onze medeschepselen en onze aarde. De uitbuiting van mens, dier en de planeet moet een halt toegeroepen worden en geld alleen mag niet langer leidend zijn in ons handelen (wat heb je aan geld als de ijskap smelt!).
Door het nemen van economische, sociale en ecologische maatregelen dient ernaar gestreefd te worden dat alle mensen en dieren een levensstandaard hebben die hoog genoeg is voor hun gezondheid en welzijn. In geval kleinere gemeenten niet de financiële middelen hebben om een effectief armoedebeleid te voeren, dient de provincie, dan wel de landelijke overheid hierbij de gemeenten in financieel opzicht in staat te stellen.
De arbeidsmarkt dient toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen, zodat een ieder, die hiertoe in staat is, de kans krijgt om in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief