Tegen het auto­mobiel museum


6 maart 2007
WOENSDAG 28 februari 2007
Omdat ik verhinderd was, bezocht Corrie Harland, 2de op de lijst voor Zuid-Holland, (samen met 2 enthousiaste partijleden) een debatavond van de Milieufederatie in Leiden.
De avond, die als onderwerp bedrijfsterreinen, oude of nieuwe had, werd geleid door Ivo Rodermans.
Corrie Harland kreeg tijdens de avond de gelegenheid 2 columns uit te spreken, die slechts zijdelings met het onderwerp van de avond hadden te maken, maar die een illustratie geven van het beleid in Zuid-Holland en waarschijnlijk niet alleen daar.
De eerste ging over Meyendel, waar dwars door een prachtig natuurgebied in de duinen (Den Haag, Wassenaar) onlangs een fietspad is aangelegd, zonder rekening te houden met de bezwaren ertegen.
De tweede ging over Reigersbergen, een prachtig landgoed, onderdeel van een groene zone van Den Haag CS via Wassenaar naar Voorschoten, waar met steun van de gevestigde politieke partijen in gemeente, provincie en rijk (PvdA, CDA, VVD, GL) een automobielmuseum zal worden gebouwd, tenminste als de tegenstand van de bewoners zal worden gebroken.
Dit zal leiden tot grote schade aan de aanwezige flora en fauna.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief