Toespraak Carla van Viegen op de Animal Rights demon­stratie 'Plezier zonder Vizier' 13 oktober 2021


13 oktober 2021

Hartelijk dank dat u allemaal hier gekomen bent om te demonstreren tegen de wrede en zinloze plezierjacht! Wij kunnen en mogen demonstreren en doen dat hier voor vele dieren voor wie wij de stem zijn…En wij zullen onze stem laten horen namens hen!

De belangen van mensen worden in het algemeen en ook in de provincie Zuid-Holland gesteld boven de belangen van die van dieren. Maar waarom eigenlijk? Omdat we ons als mens boven dieren kunnen plaatsen en over ze kunnen heersen? In het menscentrale denken telt het dier niet mee en wordt ondergeschikt gemaakt aan de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dit anders moet. De rechten van dieren moeten grondwettelijk worden beschermd.

Als we ook maar een klein beetje vinden dat de belangen van dieren ertoe doen, is het onmogelijk om het voor je plezier doden van dieren te rechtvaardigen. Het plezier van het jagen staat hier tegenover het leven van het dier, dat voor dat dier even belangrijk is al ons leven voor ons! Er zou geen discussie moeten zijn over de plezierjacht: het is op geen enkele manier te verdedigen, want hoe kan plezier voor de een de dood van een ander rechtvaardigen? Als we dat accepteren als moreel principe, in wat voor samenleving leven we dan?

Er wordt gesproken over allerlei crises, zoals een, klimaatcrisis, voedselcrisis, watercrisis e.d. Dat is waar, maar daarachter ligt een nog veel diepere crisis: een ethische en morele crisis van de mens: er is bij velen een gebrek aan eerbied voor de aarde en eerbied voor het leven. We plegen roofbouw op onze aarde. Via zorg voor de aarde en de dieren die daarop leven, kunnen we in deze ethiek oefenen. Dat vergt bewustwording bij velen. Wij, aanwezigen hier, kunnen een beweging in gang zetten en kunnen dit bewustzijn vergroten. Hierdoor zal verandering optreden en die is al aan de gang, zij het dat het nog een onderstroom is en moet toegroeien naar de bovenstroom. Maar het zal gaan gebeuren, alleen het kost tijd. Als wij de druppels zijn, kunnen wij het laten worden tot een rivier, die gaat stromen, en wel in de goede richting…

Als Statenlid van de Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland vind ik dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren de uitgangspunten moeten zijn van provinciaal beleid. Daarom pleit de partij voor een systeem waarin het loont om bij substantiële schade verjaagmethoden te ontwikkelen en toe te passen zonder dieren te doden, en waarbij alleen grote (landbouw)schade wordt gecompenseerd.

Het gaat niet om steeds meer economische groei en meer geld en welvaart, maar om welzijn, geluk, gezondheid en zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen voor onze aarde en alle levende wezens, ook in de toekomst! Het gaat niet alleen om gelijkwaardigheid tussen mensen, maar ook tussen soorten! En wij zullen hiervoor blijven strijden in het belang van de meest kwetsbaren, de dieren!

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil meer maatregelen tegen giflozingen glastuinbouw in oppervlaktewater

Den Haag, 26 juli 2021 – Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het ...

Lees verder

Zesen­zestig provin­ciale fracties willen groene besteding Europese land­bouw­gelden

Den Haag, 8 december 2021 – “Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hol...

Lees verder