Uitslag onderzoek circussen met wilde dieren te weren uit gemeenten


25 april 2008

Eind november 2007 heeft de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland alle gemeenten in de provincie aangeschreven met het verzoek beleid te formuleren om circussen met wilde dieren uit de gemeente te weren.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in reactie daarop laten weten, dat zij daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met ingang van 1 januari 2008 heeft aangepast. Dit ondanks het standpunt van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wat inhoudt dat lagere overheden niet de bevoegdheid hebben op het gebied van het dierenwelzijn er eigen regels op na te houden. Het standpunt van de minister is discutabel, wat blijkt uit een proefproces dat nu dient tegen de gemeente Winschoten.

Deze gemeente heeft al eerder een besluit genomen om circussen met wilde dieren te weren. Het eindresultaat van dat proefproces is nog niet bekend.
Ondertussen wordt in opdracht van LNV nagegaan óf en in welke mate er sprake is van de aantasting van het welzijn van dieren in circussen. De verwachting is dat dit onderzoek eind dit jaar is afgerond.

Hierbij een inventarisatie van de reacties van andere gemeenten in Zuid-Holland op het verzoek om circussen met wilde dieren te weren. De stelling van de gemeente Den Haag mag daarbij opvallend worden genoemd: ‘Circussen hebben voor de stad Den Haag een belangrijke sociale en bindende functie. Circussen met wilde dieren voorzien in een vraag van de Haagse bevolking en worden door het publiek, een afspiegeling van de Haagse bevolking, gewaardeerd.’

Gerelateerd nieuws

Oorkonde van de Partij voor de Dieren voor circuswerende gemeente Alphen aan den Rijn

Op vrijdag 25 april om 14.00 uur reikt Statenlid mevrouw A.H.K. van Viegen, namens de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, ...

Lees verder

7 van de 10 Nederlanders laten Friesche Vlag zuivel staan

Negen van de tien Nederlanders weten niet dat je door het kopen van Friesche Vlag zuivel indirect bijdraagt aan het kappen va...

Lees verder