Oorkonde van de Partij voor de Dieren voor circus­we­rende gemeente Alphen aan den Rijn


23 april 2008

Op vrijdag 25 april om 14.00 uur reikt Statenlid mevrouw A.H.K. van Viegen, namens de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, een oorkonde uit aan wethouder R.J. Blom van de gemeente Alphen aan den Rijn. Kinderboerderij Zegersloot aan de burgemeester Bruins Slotsingel 11 in Alphen aan den Rijn is gekozen als decor. De wethouder met o.a. dierenwelzijn in zijn portefeuille, krijgt de oorkonde vanwege de vooruitstrevende aanpak in het gemeentebeleid waarbij het via de APV mogelijk is gemaakt om circussen met wilde dieren in de gemeente te weren. Dit geheel tegen de landelijke tendens in.

Eind november 2007 heeft de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland alle gemeenten in de provincie aangeschreven met het verzoek beleid te formuleren waardoor circussen met wilde dieren uit de gemeente worden geweerd. Vooruitlopend op het verzoek heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich al eind mei 2007 uitgesproken dat de gemeente niet wil toestaan dat circussen en evenementen plaatsvinden waar dieren worden gebruikt die met behulp van negatieve beloning hun gedrag hebben aangeleerd.

Eigen regelgeving
M.i.v. 1 januari 2008 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn haar Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. Dit ondanks het standpunt van de minister van LNV, waarbij is gesteld dat lagere overheden niet de bevoegdheid hebben op het gebied van het dierenwelzijn eigen regelgeving te voeren. Het standpunt van de minister is discutabel, hetgeen blijkt uit een proefproces wat nu dient tegen de gemeente Winschoten. Deze gemeente heeft al eerder een besluit genomen om circussen met wilde dieren te weren. Het eindresultaat daarvan is nog niet bekend. Toch heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten de uitkomst van het proefproces niet afwachten, maar vooruitlopend op de uitkomst daarvan de APV te wijzigen.

Vooruitstrevende aanpak
De Partij voor de Dieren heeft waardering voor deze vooruitstrevende aanpak, waarbij wordt aangetoond dat maatschappelijke aangelegenheden in afwachting van publicatie van onderzoeken vóór die tijd al kunnen worden geregeld, in plaats van achteraf. Want om te weten of er daadwerkelijk sprake is van een welzijnsaantasting en in welke mate die voorkomt, heeft de minister een onderzoek aangekondigd naar allerlei aspecten betreffende het welzijn van dieren in circussen. De verwachting is dat eind 2008 het onderzoek is afgerond en een eindrapport wordt opgeleverd.

Overige gemeenten
Op 25 april zal de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland ook de uitkomsten publiceren van de overigen respondenten onder de 77 gemeenten. Het merendeel van de gemeenten in Zuid-Holland geeft er de voorkeur aan om landelijke regelgeving af te wachten. De stelling van de gemeente Den Haag mag daarbij opvallend genoemd worden. ‘Circussen hebben voor de stad Den Haag een belangrijke sociale en bindende functie. Circussen met wilde dieren voorzien in een vraag van de Haagse bevolking en worden door het publiek, een afspiegeling van de Haagse bevolking, gewaardeerd.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over aanleg illegale weg in natuurgebied

Den Haag, 17 april 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelt vragen aan Gedeputeerde Staten in deze provinc...

Lees verder

Uitslag onderzoek circussen met wilde dieren te weren uit gemeenten

Eind november 2007 heeft de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland alle gemeenten in de provincie aangeschreven met het verzoe...

Lees verder