Water­schap Schieland komt hun verplichting niet na gedaan aan de Partij voor de Dieren


2 maart 2007
Aan het waterschap Schieland,
Geachte heer, mevrouw,
De Partij voor de Dieren heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen in Ommoord ten behoeven van een verbreding van een water langs de A16 om een gemaal mogelijk te maken. Dat bezwaar is verworpen mede omdat u in 2006 hondrden bomen zou herplanten.
Wij constateren dat de herplant nog niet is begonnen en dat bevreemd ons. Onze vraag is of u uw toezegging van 2005 en 2006 na gaat komen ? Zo niet dan zullen wij ons moeten beraden over de mogelijke acties om u aan uw verplichtingen te houden. Wij hebben rees een mail gestuurd naar de deelgemeente Rotterdam Alexander
Liever echter denken we mee over hoe de aanplant zo goed mogelijk vorm krijgt.
Onze motivatie om tegen te zijn was toen :
1a. Huisvesten duizenden vogels. Het broeden zal ernstig verstoord worden als de kap in het broedseizoen start. De herplant verandert hier weinig aan.
1b. De watervogels die hun nesten gaan maken vanaf deze periode zullen door het grove geweld waarmee de kap onvermijdelijk gepaard gaat, niet kunnen broeden.
1c. Vormen nu een buffer tussen de rijksweg 20 en de woningen. Woningen die binnen een afstand van 100 meter liggen. De bomen hebben een functie in het tegenhouden van het fijnstof. Ook hebben de bomen een remmende invloed op de hoeveelheid NO2 deeltjes die van de weg afkomen. En die voor mens en dier zeer ongezond zijn. Astmapatiënten en kinderen zijn hier bewezen zeer gevoelig voor. Vergelijkbaar met het meeroken van sigaretten in een woning.
1d. Vormen nu een kleine doch aanwezige geluidwal tegen het geluid van de rijksweg. De aangebrachte geluidsschermen hebben door kennelijke ontwerpfouten geen enkel effect gehad op de geluidsbelasting op de gevel van de huizen.

2. Het verbreden en verdiepen van sloten heeft consequenties voor de vissen die er in leven. Deze consequenties zijn niet in beeld gebracht. Bovendien nestelen daar vanaf maart vogels zoals meerkoeten en eenden die daar nesten bouwen. Het is dus zeer dieronvriendelijk om in deze periode met deze activiteiten te beginnen.
3. Onduidelijk is waarom er niet is gekozen de watergang (geheel of gedeeltelijk) aan de andere kant van de rijksweg te maken. Zowel voor de vogels, de vissen als de mensen is dit gunstiger. Slechts financiële redenen zijn hiervoor aangevoerd. Niet onbelangrijk, maar niet in alle gevallen doorslaggevend.
4. De steeds verdergaande uitbreiding van Rotterdam geeft continue problemen met de waterhuishouding. Zo moet ook Nieuw Terbregge aangesloten worden op het waternet van Ommoord. Dadelijk zal de uitbreiding van de Zuidplaspolder nog veel grotere problemen voor de waterhuishouding opleveren. De uitleggebieden hebben grote schade tot gevolg voor de dieren en de mensen in het huidige Rotterdam. Tot zover onze bezwaren toen.
Uit deze motivatie van toen blijkt natuurlijk ook dat herplanten een noodzaak is om tegemoet te komen aan de toen verworpen bezwaren.
Ik zie uw antwoord met spanning tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Victor Hooftman
Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief