Zorgen over tekorten maat­schap­pe­lijke onder­steuning en jeugdzorg


29 januari 2020

Den Haag, 29 januari 2020 – Een aantal gemeenten in Zuid-Holland staat onder preventief (financieel) toezicht van de provincie vanwege tekorten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit gaat ten koste van een kwetsbare groep mensen, die juist hulp nodig heeft.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich hier zorgen over en trekt daarom aan de bel bij het provinciebestuur, omdat het provinciebestuur verantwoordelijk is voor het financieel toezicht op gemeenten.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. Sindsdien kampen diverse gemeenten met financiële tekorten. Zij proberen dat op te vangen met forse bezuinigingen op de WMO en de jeugdzorg, maar ook op andere terreinen, bijvoorbeeld het sluiten van bibliotheken.

Vanwege die financiële problemen staan in Zuid-Holland meerdere gemeenten onder financieel preventief toezicht van de provincie. Het gaat onder meer om Vlaardingen en Zwijndrecht. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hierover recent een brandbrief gestuurd aan de ministers Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ook de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over deze gang van zaken en heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur. Juist omdat het hier gaat om een kwetsbare groep mensen, die hulp nodig heeft, maar dat nu vaak onvoldoende krijgt.

De partij wil onder meer weten of het provinciebestuur denkt dat dit probleem de komende tijd nog zal toenemen en bij meer gemeenten zal gaan spelen. Ook vraagt ze zich af of de provincie meer mogelijkheden ziet om gemeenten extra te ondersteunen en of Zuid-Holland in deze kwestie optrekt met andere provincies, omdat die met dezelfde problematiek hebben te maken hebben.

De Partij voor de Dieren wijst er verder op dat een aantal gemeenten een jaar geleden (financiële) compensatie ontving, omdat zij de tekorten op gebied van het sociaal domein niet konden opvangen. Andere gemeenten kozen ervoor om (fors) te bezuinigen op andere gemeentelijke taken om de kosten in het sociaal domein te kunnen dekken. Zij kregen daarvoor geen compensatie.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen de gemeenten en dat is in feite niet eerlijk. Zeker niet omdat het ten koste gaat van een kwetsbare groep mensen in onze samenleving met soms verschillende en gecompliceerde problemen. De provincie zou er alles aan moeten doen om gemeenten hierbij te ondersteunen.’