Schrif­te­lijke vragen eieren met foetussen zwanen kapot gegooid


Indiendatum: apr. 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 25 april 2016

Onderwerp : Schriftelijke vragen eieren met foetussen zwanen kapot gegooid

__________________________________________________________________________

Toelichting

Afgelopen week zijn er eieren van zwanen met daarin de foetussen kapot gegooid, waarbij de foetussen dit met de dood hebben moeten bekopen.

Vragen

1) Bent u ervan op de hoogte dat eieren van zwanen met daarin de embryo’s voor een woning in Stolwijk kapot zijn gegooid en dat deze foetussen dit met de dood hebben moeten bekopen?[1]

2) Zijn jagers, die door de Faunabeheereenheid zijn aangewezen om zwaneneieren te rapen en zwanen te doden,op enigerlei wijze betrokken bij dit afschuwelijke incident?

3) Is er op andere wijze enige betrokkenheid met de provinciale ontheffingverlening voor het doden, vervoeren van zwanen, rapen van zwaneneieren e.d.?

4) Bent u bereid om nader onderzoek te laten uitvoeren of er verbanden zijn met overtredingen van provinciale ontheffingen?

5) Wordt er door de politie nader onderzoek verricht naar deze overtreding van de Flora- en faunawet?

6) Bent u bereid beperkende voorwaarden op te nemen inzake het rapen van zwaneneieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://twitter.com/SaskiaVanRooy/status/724248952904798209/photo/1

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 25 apr. 2016

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer