Schrif­te­lijke vragen opzet­te­lijke mishan­deling ganzen


Indiendatum: jul. 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 22 juli 2016

Onderwerp : Schriftelijke vragen opzettelijke mishandeling ganzen

__________________________________________________________________________

Toelichting

Animal Rights heeft beelden vrijgegeven van opzettelijke mishandeling en marteling van ganzen tijdens de jacht.[1]

Naar aanleiding van dit bericht wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen

1) Bent u op de hoogte van de martelpraktijken en enorme lijdensweg en doodsstrijd van ganzen in de Hoeksche Waard?
2) Wat vindt u ervan dat jagers nog steeds de nek van ganzen breken, terwijl dit niet meer is toegestaan? Welke maatregelen gaat u hiertegen treffen?
3) Wordt deze mishandeling uitgevoerd op basis van een ontheffing Flora- en faunawet, afgegeven door de provincie Zuid-Holland? Zo ja, hoe kan het gebeuren dat deze praktijken plaatsvinden?
4) Bent u bereid om de Faunabeheereenheid opdracht te geven deze jagers niet meer in te zetten bij de schadebestrijding?
5) Welke maatregelen worden er verder door u ondernomen om deze misstanden in de toekomst te voorkomen?

[1] https://www.animalrights.nl/jagers-laten-ganzen-lijden-hoeksche-waard

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: jul. 2016
Antwoorddatum: 22 jul. 2016

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer