Schrif­te­lijke vragen over kust­be­bouwing


Indiendatum: 6 okt. 2020

Toelichting

Op 11 september hebben acht natuur- en milieuorganisaties, waaronder Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten en Het Zuid-Hollands Landschap, een brief[1] gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de eerder gemaakte afspraken uit het Kustpact te respecteren. Provincie Zuid-Holland is één van de partners in het Kustpact. Hierin staat beschreven waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwe (recreatieve) bebouwing. De natuur- en milieuorganisaties uiten in de brandbrief de zorg, dat verschillende kustgemeenten, die eveneens partner zijn in het Kustpact, ruimte gaan geven aan ongewenste ontwikkeling.

In Zuid-Holland gaat het om de opwaardering en uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk, gelegen in het Natura2000-gebied Kennemerland Zuid. Daarnaast staan er op het strand van Kijkduin in Den Haag voor de duur van vijf jaar veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten. Deze liggen (deels) binnen NNN-gebied. Momenteel lopen er hier twee aanvragen voor een permanente vergunning.

Volgens de organisaties zijn nieuwe bouwplannen in strijd met de afspraken. Naar aanleiding van de brandbrief leggen wij de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Wat is de reactie van GS op de brandbrief van de natuur- en milieuorganisaties over kustbebouwing?
  2. Deelt u de zorg die de natuur- en milieuorganisaties in hun brief uiten ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen, die niet passen binnen de afspraken van het Kustpact? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is het standpunt van GS ten aanzien van de ontwikkelingen voor opwaardering en uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk en welk beleid gaat u hierop voeren?
  4. Wat is uw standpunt ten aanzien van de strandhuisjes in Kijkduin, Den Haag en welk beleid gaat u hierop voeren?

Hanke Hoogerwerf, fractie Partij voor de Dieren
Willem Minderhout, fractie Partij van de Arbeid
Anneloes van Hunnik, fractie GroenLinks
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1599817886/2020-09/028_brief%20Kustpact_%20Minister%20Ollongren.pdf

Indiendatum: 6 okt. 2020
Antwoorddatum: 10 nov. 2020

Klik hier voor de antwoorden.