Schrif­te­lijke vragen ‘Zet ook de knop om’


Indiendatum: 7 apr. 2022

Toelichting

De gevolgen van de huidige hoge energieprijzen zijn onder andere energiearmoede, de hoge inflatie en een dalende koopkracht. De stijging van de energieprijzen is door de Russische inval in Oekraïne versterkt. Zaterdag 2 april werd de landelijke campagne `Zet ook de knop om`[1] afgekondigd. We moeten minder afhankelijk worden van Russisch gas. Daarnaast blijft de klimaatopgave onveranderd actueel. Onderdeel van de campagne is de oproep van de Rijksoverheid aan burgers en bedrijven om energie te besparen door onder andere de thermostaat overdag niet hoger dan 19 graden Celsius te zetten en `s nachts op maximaal 15 graden Celsius.

Vragen

  1. Bent u bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?
  2. Zijn in het kader van deze campagne in het Provinciehuis en in andere provinciegebouwen in Zuid-Holland de bijbehorende maatregelen reeds doorgevoerd, dat wil zeggen overdag de verwarming op 19 graden en ’s avonds op 15 graden Celsius? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien het antwoord op vraag twee ‘nee’ luidt, bent u in dat geval van plan om deze maatregelen in te zetten? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke andere extra maatregelen gaat de Provincie treffen om energie te besparen, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten?
  5. Welke voorlichting wordt door de Provincie gegeven over energiebesparing in het kader van de energietransitie?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

[1] https://www.zetookdeknopom.nl/

Indiendatum: 7 apr. 2022
Antwoorddatum: 25 mei 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen aangespoelde dode jan-van-genten bij Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer