Schrif­te­lijke vragen aange­spoelde dode jan-van-genten bij Den Haag


Indiendatum: 11 apr. 2022

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Meerdere dode jan-van-genten aangespoeld langs Haagse kust’[1]?
  2. Kunt u aangeven hoeveel dode jan-van-genten zijn aangespoeld langs de kust van Zuid-Holland?
  3. De jan-van-gent is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn jan-van-genten beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn en is de provincie wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming en goede staat van instandhouding van deze diersoort. Vooralsnog lijkt de doodsoorzaak van de dieren onbekend. Gaat de provincie nader onderzoek hiernaar laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen Provinciale Staten geïnformeerd worden over de uitkomst ervan?
  4. Wordt er door andere instanties nader onderzoek naar de doodsoorzaak verricht? Zo ja, kunnen Provinciale Staten geïnformeerd worden over de uitkomst ervan?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1] https://www.ad.nl/den-haag/mee...

Indiendatum: 11 apr. 2022
Antwoorddatum: 19 mei 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ‘Zet ook de knop om’

Lees verder

Schriftelijke vragen Faunabeheerplan meeuwen 2022-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer