Tech­nische vraag Natuurrijk


Indiendatum: okt. 2018

De gronden aan de Oudelandseweg gelegen voor het natuurgebiedje ‘Natuurrijk’ van Kees Beaart, in Ouderkerk aan den IJssel zouden natuurvriendelijk worden verpacht (zie de bijgaande mail). Deze gronden zijn eigendom van de provincie en zouden per oktober natuurvriendelijk worden verpacht. Zouden wij de pachtovereenkomst en de voorwaarden mogen ontvangen en per wanneer het in werking treedt?

Eerder heeft gedeputeerde Han Weber aangegeven dat de pachtovereenkomst in oktober 2018 zou wijzigen.

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 5 okt. 2018

Zoals in de brief aan PS van 20 maart 2018 (kenmerk: PZH-2018-641953647) is aangegeven worden de betreffende percelen in 2019 ingericht ten behoeve van het leefgebied voor icoonsoorten (zoals zwarte stern, groene glazenmaker). Met de grond die bij de inrichting vrijkomt wordt de agrarische gebruiksfunctie op de percelen verbeterd. Vanwege de inrichting in 2019 is besloten de percelen niet te verpachten. Voor het beheer van de percelen zal een opdracht verleend worden. De precieze opdracht voor het beheer in 2019 wordt begin 2019 bepaald, zodra het inrichtingsplan is vastgesteld. Het inrichtingsplan wordt afgestemd met de eigenaar van het natuurgebiedje ‘Natuurrijk’.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer