Schrif­te­lijke vragen lekkages verlaten boor­putten


Indiendatum: okt. 2018

Toelichting

In Nederland werd en wordt naar olie en gas geboord. Van de duizenden putten op land en in zee, zijn er nog ongeveer 1.500 in gebruik voor olie- en gaswinning. Ruim 1.700 zijn er afgesloten. Het afsluiten van gaten die in de aardkorst zijn geboord, is lastig. Het dichten gaat met behulp van cement. Dit is een materiaal dat steeds minder betrouwbaar wordt naarmate het veroudert. Volgens onderzoeker Jasper Griffioen (Universiteit Utrecht en TNO) lekken er in Nederland naar schatting ‘enkele tientallen tot een paar honderd verlaten putten’.

Het is niet wettelijk verplicht toezicht te houden op verlaten putten. TNO schreef in 2015 dat er ‘zeer weinig ervaring’ is met toezicht houden op verlaten putten.

Uit verlaten putten lekt o.a. aardgas, dat voor 80 procent bestaat uit methaan, een broeikasgas dat 23x meer warmte vasthoudt dan CO2. Ongeveer een kwart van de opwarming die we nu meemaken, komt door methaan.

Dit vormt voor de fracties van Partij voor de Dieren de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen;

1. Heeft de provincie een beeld van het aantal verlaten maar mogelijkonvoldoende afgesloten boorputten in Zuid-Holland? Zo ja, wat is dit beeld? Zo nee, bent u bereid een korte inventarisatie te maken? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft de provincie een beeld van het aantal lekkende boorputten in Zuid-Holland? Zo ja, wat is dit beeld? Zo nee, bent u bereid een korte inventarisatie te maken? Zo nee, waarom niet?

3. Op welke wijze is de provincie betrokken bij het registreren, monitoren en/of aanpakken van verlaten maar mogelijk onvoldoende afgesloten boorputten?

4. Op welke wijze wordt het afsluiten van putten meegenomen bij de afweging een boorvergunning uit te geven of te verlengen? Worden bijv. “best available techniques” voorgeschreven bij het afsluiten van putten?

Bart Canton

Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 13 nov. 2018

Klik hier voor de antwoorden.