Schrif­te­lijke vragen doden duiven met vangnet in Leiden


Indiendatum: okt. 2018

Toelichting

Het vangen van duiven met een vangnet is volgens de Wet Natuurbescherming alleen toegestaan met een provinciale ontheffingverlening.

Daarvoor geldt dat deze uitsluitend kunnen worden gebruikt als daarvoor op grond van artikel 3.4, tweede of derde lid, van de wet vrijstelling of ontheffing is verleend van het verbod op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen, gesteld in het eerste lid van dat artikel. Het gebruik van deze middelen kan alleen onder strikte condities plaatsvinden die verzekeren dat geen andere dieren worden gevangen dan vogels van de soort voor het vangen of doden waarvan ontheffing of vrijstelling is verleend. De ontheffing of vrijstelling moet daartoe de geëigende voorwaarden en beperkingen stellen.

De Partij voor de Dieren heeft foto’s ontvangen waaruit blijkt dat er met vangnetten duiven gevangen worden op het Kooiplein in Leiden.[1]De foto’s dateren van 26 september 2018 en op die datum zijn tweemaal achter elkaar duiven gevangen met een vangnet,. De gevangen duiven werden vervolgens afgevoerd in een busje. Getuigen meldden daarnaast dat één of twee weken voor de bewuste 26 september ook al duiven op vergelijkbare wijze (en waarschijnlijkdoor dezelfde partij) werden gevangen. Helaas is van die eerdere vangactie geen beeldmateriaal beschikbaar.

1) Is het college bekend met het bovenstaande?

2) Is bij u bekend door wie de duiven worden gevangen en gedood? Zo ja, door wie of welke organisatie?

3) Is er door de provincie een ontheffing verleend voor het vangen van deze duiven met een vangnet (een middel waarvoor een provinciale ontheffing nodig is)? Zo ja, wanneer en aan wie?

4) Wordt er handhavend opgetreden indien er geen ontheffing is verleend? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter

Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://leiden.partijvoordedieren.nl/uploads/site/leiden/Duivenjacht-Kooiplein-Leiden.jpg

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 20 nov. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen lekkages verlaten boorputten

Lees verder

Technische vragen begroting 2019 provincie Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer