Technische vragen N470

Recent hebben hier weer twee ernstige ongelukken plaatsgevonden, op 22 en 29 januari.
Al in 2016 hebben provincie en gemeente samengewerkt. De ongevallen die toen aanleiding gaven tot zorgen zijn toen geanalyseerd en er is een zogenoemd 'wegbelevingsonderzoek' uitgevoerd onder automobilisten onder begeleiding van een verkeerspsycholoog.
Sindsdien is er het volgende gebeurd:
In 2016 is de bochtgeleiding verbeterd, de belijning opgefrist, extra snelheidsaanduidingen geplaatst en bebording en bewegwijzering zichtbaarder gemaakt. Binnen het grootschalig onderhoud van 2017/2018 past de provincie onder andere het ontwerp van de rotondes aan en onderzoekt zij alternatieve manieren van verlichten, waarbij aandacht is voor het weidevogelgebied. Onder veel weggebruikers leeft de wens een vangrail te realiseren.

De volgende technische vragen:
1) Op welke wijze verandert het ontwerp van de rotondes bij Pijnacker op de N470 t.o.v. het huidige ontwerp?
2) Staan er naast grootschalig onderhoud en aanpassing rotondes nog andere projecten op de planning voor medio 2018 die o.a. tot doel hebben de veiligheid te vergroten?
3) Is overwogen vangrails te plaatsen?