Tech­nische vragen N470


Indiendatum: feb. 2018

Recent hebben hier weer twee ernstige ongelukken plaatsgevonden, op 22 en 29 januari.
Al in 2016 hebben provincie en gemeente samengewerkt. De ongevallen die toen aanleiding gaven tot zorgen zijn toen geanalyseerd en er is een zogenoemd 'wegbelevingsonderzoek' uitgevoerd onder automobilisten onder begeleiding van een verkeerspsycholoog.
Sindsdien is er het volgende gebeurd:
In 2016 is de bochtgeleiding verbeterd, de belijning opgefrist, extra snelheidsaanduidingen geplaatst en bebording en bewegwijzering zichtbaarder gemaakt. Binnen het grootschalig onderhoud van 2017/2018 past de provincie onder andere het ontwerp van de rotondes aan en onderzoekt zij alternatieve manieren van verlichten, waarbij aandacht is voor het weidevogelgebied. Onder veel weggebruikers leeft de wens een vangrail te realiseren.

De volgende technische vragen:
1) Op welke wijze verandert het ontwerp van de rotondes bij Pijnacker op de N470 t.o.v. het huidige ontwerp?
2) Staan er naast grootschalig onderhoud en aanpassing rotondes nog andere projecten op de planning voor medio 2018 die o.a. tot doel hebben de veiligheid te vergroten?
3) Is overwogen vangrails te plaatsen?

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 12 feb. 2018

1) Op welke wijze verandert het ontwerp van de rotondes bij Pijnacker op de N470 t.o.v. het huidige ontwerp?
Alle rotondes met drie toeleidende wegen (takken) worden op éénduidige wijze aangepast. De belangrijkste wijziging is dat aan de zuidzijde van de weg een bypass wordt gerealiseerd (voor verkeer vanuit Delft naar Zoetermeer). Verder worden de opstelvakken vlak voor de rotondes en het invoegen na de rotondes meer eenduidig vormgeven. Ook wordt verlichting en bebakening verder geoptimaliseerd, met name bij de tunnels.
2) Staan er naast grootschalig onderhoud en aanpassing rotondes nog andere projecten op de planning voor medio 2018 die o.a. tot doel hebben de veiligheid te vergroten?
Naast het maatregelpakket uit het planmatig onderhoud, en reeds gerealiseerde maatregelen, staan er geen andere verkeersveiligheidsonderdelen op de planning voor wat betreft de N470.
3) Is overwogen vangrails te plaatsen? Zo nee, welke afweging is gemaakt?
Geleiderails worden, conform richtlijnen, alleen geplaatst indien de obstakelvrije zone onvoldoende is. De obstakelvrije zone voldoet op dit traject, de afstand tussen de rijrichtingen is namelijk 4,5 meter. Het gaat volgens de CROW richtlijnen om voldoende afstand gerekend vanaf de binnenkant van de markering aan wegkant van beide rijrichtingen. Op incidentele locaties (ter hoogte van versmallingen) is op de N470 reeds gelederail aanwezig.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer