Schrif­te­lijke vervolg­vragen N470


Indiendatum: feb. 2018

1) N.a.v. onderzoek (o.a. ongevalsanalyses) is in 2016 de bochtgeleiding verbeterd. Tot 2019 monitort de provincie o.a. de veiligheid op de N470. Wordt het effect van de (aangepaste) bochtgeleiding ook gemonitord?
2) Is reeds bekend in hoeverre de aanwezigheid van bochten in de N470 een rol hebben gespeeld bij de ongelukken die sinds de aanpassing van de bochtgeleiding in 2016 hebben plaatsgevonden?
3) Zijn GS bereid eventueel extra maatregelen te nemen als het effect van genomen maatregelen onvoldoende blijkt te zijn? Zo ja, wanneer, pas na 2019 of al eerder?
4) Nabij Delfgauw is een tunneltje. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er reeds uitgevoerd en staan nog in de planning om deze locatie veiliger te maken?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer