Schrif­te­lijke vragen uitgaven wegen


Indiendatum: feb. 2018

Toelichting

Gemeenten gaan niet efficiënt om met hun uitgaven aan wegbeheer. Bij provincies ontbreekt het aan consistentie in de kostencijfers en is de doelmatigheid daarom onduidelijk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Wegen gewogen’ van IPSE Studies, in samenwerking met CAOP en de TU Delft.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Bent u bekend met het onderzoek ‘Wegen gewogen’?[1]

Martin Hendriksma stelt in het artikel “Gemeenten geven onnodig veel geld uit wegbeheer” “Hard zijn de onderzoekers in hun oordeel over de grote verscheidenheid in financiële verslaglegging.”[2]

2. Bent u het met Martin Hendriksma eens dat de onderzoekers in het rapport een hard oordeel vellen over de slechte consistentie in de kostencijfers?

Op pagina 65 van het onderzoek doen de wetenschappers de volgende aanbeveling:

3. Bent u bereid bij IPO-overleg deze aanbeveling onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u tevens bereid te pleiten deze aanbeveling over te nemen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om de aanbevelingen uit het onderzoek “wegen gewogen” over te nemen? Zo nee, waarom niet.

[1] https://www.caop.nl/fileadmin/bestanden/documenten/nieuws.../Wegen-gewogen.pdf

[2] http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-geven-onnodig-veel-geld-uit-wegbeheer.9574901.lynkx

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 27 mrt. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer