Schrif­te­lijke vragen duurzaam bushokje


Indiendatum: mrt. 2018

Toelichting

Bij het plaatsen van nieuwe abri's kan gekozen worden voor duurzame ontwerpen. Op dit moment is de provincie Friesland bezig 160 abri's te vervangen. Dit zijn duurzame abri's, met o.a. zonnepanelen. Een ander recent ontwerp is ontwikkeld door een team van het Hoogheemraadschap van Delfland. Afgelopen december won het team van het Hoogheemraadschap van Delfland de Sustainable Businness Challenge 2017. Zij wonnen met een ontwerp voor een abri dat fungeert als waterberging.

Bij de aanleg van nieuwe bushaltes bij Zoetermeer Meerpolder en Zoeterwoude A4 P+R in 2014, is R-net gestart met een pilot voor het opwekken van energie: de daken van de abri's worden voorzien van zonnepanelen. Onze fractie heeft nog geen uitkomsten van deze pilot gevonden.

Abri's die verwijderd worden vanwege einde levensduur of tijdelijk niet gebruik hoeven niet simpelweg weggegooid te worden. Er worden door bedrijven inmiddels ook circulaire verdienmodellen ontwikkeld. Hierbij wordt straatmeubilair (tijdelijk) in een depot opgeslagen, in onderdelen gereviseerd en in delen gerecycled.

Het bovenstaande voor de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding voor het stellen van de volgende vragen;

1. Zijn bushaltes in Zuid-Holland eigendom van de provincie, de gemeente, de vervoerder of een derde partij?
2. Heeft reeds evaluatie plaatsgevonden van de bushaltes Zoetermeer Meerpolder en Zoeterwoude A4 P+R ? Zo ja, kunnen wij deze evaluatie ontvangen? Zo nee, bent u bereid deze evaluatie op de Lange Termijn Agenda van de commissie Verkeer en Milieu op te nemen?
3. Zijn in het haltehandboek met omschrijving van R-net haltes ook eisen en/of wensen opgenomen m.b.t. duurzaamheid? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?
4. Zijn er omschrijvingen m.b.t. duurzaamheid in haltehandboeken voor reguliere, niet R-net, haltes? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid bij aanbestedingen van concessieverleningen openbaar vervoer eisen op te stellen m.b.t. de duurzaamheid van abri's? Zo nee, waarom niet?

Bart Canton

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 11 feb. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer