Tech­nische vragen VJN en Kadernota Partij voor de Dieren


Indiendatum: jun. 2018

Voorjaarsnota

1. Pagina 21 tabel. De baten zijn bijgesteld naar beneden. Waardoor komt dit?

2. Pagina 25 1.2.a . Nulmeting is 3, 2018 is 4, dan 2 jaar geen meting en 2021 weer op 4. In de jaarrekening staat dat er in 2018 gemeten wordt. Hoe kan dan 4 voor 2018 ingevuld zijn? Dat begrijpen we niet goed. Kan dit worden toegelicht?

3. Pagina 30 tabel 1.4.a . Biodiversiteitsgraadmeter staat nu helemaal op PM. In de jaarrekening pagina 30 staat dat er in de VJN een streefwaarde wordt vermeld. Kan dit worden toegelicht?

4. Pagina 57/58 schone en toekomstbestendige energie. Op p58 2ealinea wordt aangegeven dat er nog onvoldoende op ingezet wordt. Op welke wijze gaat er extra worden ingezet?

5. Pagina 99 tabel. Loonkosten stijgen met 2,9 (2,1%). Hoe wordt dit op de langere termijn in de hand gehouden?

Kadernota

1. vPagina 4 strategische ontwikkelingen. ZH grote uitdagingen en grote financiële gevolgen. Welke grote financiële gevolgen worden precies bedoeld voor welke uitdagingen?

2. Fieldlabs: 2 mln extra . Kan worden aangegeven waarvoor dit precies is bedoeld?

3. E3 overdracht Vijheerenlanden. Wat gaat het kosten en uit welk budget wordt dit gefinancierd?

4. E5 Wet Natuurbescherming (ook p 5 omgevingsdiensten). Er wordt gesproken over extra budget. Om hoeveel gaat het dan? En waar is het precies voor nodig?

5. E7 gebouw C. Totale kosten zijn voor ons nog onduidelijk. Kunt u ons meer inzicht geven?

6. Besparing op energiekosten is 250.000 per jaar. Maar hoeveel geld moet er in geïnvesteerd worden en wat is de terugverdien tijd?

7. Pagina 25 bijlage 2 punt A. In de jaarstukken staat dat 20 mln van het resultaat al een bestemming heeft. Bij VJN wordt er 10,2 mln aan toegevoegd. Heeft dit ook al een bestemming en zo ja welke? Of is dit vrij te besteden?

Algemene technische vraag:

De provincie Zuid-Holland participeert in het Warmtebedrijf en het Innovation Quarter?

1. Wat is de jaarlijkse bijdrage van de provincie aan het warmtebedrijf en het Innovation Quarter (ik heb dit nog niet goed in beeld)?
2. Wat is het bruto jaarsalaris van de betreffende directeuren (vallen deze binnen de Balkenendenorm) van het Innovationquarter en het warmtebedrijf?
3. Hoeveel kosten gaan er jaarlijks naar overhead?
4. Hoeveel kosten gaan er jaarlijks naar inhuur?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer