Beleids­kader OV regio Hoeksche Waard en Goeree-Over­flakkee


23 april 2014

Bespreking Beleidskader OV regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Met dit voorstel pogen GS om het bestaande niveau van het Openbaar Vervoer te handhaven.

Zijn willen dit doen met hetzelfde geld, terwijl de kosten - met name brandstofkosten - voor de vervoerder zullen stijgen. Dit zou volgens GS moeten kunnen door efficiënter te werken.

Onze fracties ziet in dit voorstel een aantal grote risico’s.

Ten eerste vrezen we dat de efficiency onvoldoende zal blijken om het bestaande niveau te handhaven.
Ten tweede zien we liever een verbetering van het huidige niveau dan simpelweg het handhaven van het huidige niveau. De automobilist in Zuid-Holland is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan ten opzichte van de gebruiker van het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland. Die politieke afweging ziet onze fractie graag anders.
Ten derde is er qua financiering een scheiding (knip) aangebracht tussen druk bezette (dikke) en minder druk bezette (dunne) lijnen. Bij het kleinschalige Openbaar Vervoer zullen er meerdere wederpartijen zijn, niet simpelweg 1 grote concessiehouder. De provinciale dunne lijnen worden gekoppeld aan ander soort vervoer, zoals het gemeentelijke vervoer voor diverse doelgroepen. Het kleinschalig Openbaar Vervoer in deze vorm is nieuw. Het doel van deze nieuwe vorm is het verhogen van de efficiëntie. Op het eerste gezicht lijkt maatwerk bij dure daluren verstandig om kosten te besparen, maar we hebben grote tijfels of klanten er klaar voor zijn dat vervoer per rit geregeld moet worden, in plaats van vervoer dat er gewoon tenminste eens per uur dagelijks is.

GS zelf houden er serieus rekening mee dat de nieuwe vorm van kleinschalig Openbaar Vervoer niet goed zal werken en heeft een terugvalregeling in de plannen beschreven. Het is verstandig rekening te houden met eventuele tegenslagen. De betreffende terugvalregeling is helaas maar een kleine geruststelling. Als het kleinschalig Openbaar Vervoer niet lukt, levert dit grote schade op die niet eenvoudig kan worden gerepareerd. Mensen die het Openbaar Vervoer uitgejaagd zijn, win je niet zomaar terug. En dat wordt nog versterkt door de tariefverhoging van maximaal 10 procent. Onze fractie is hier geen voorstander van.

Om deze redenen is de Partij voor de Dieren niet gerust op een goede afloop van dit proces aangaande het verlenen van de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en daarom stemt onze fractie tegen dit voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer