Avondboot


3 juni 2016

Mensen in de Drechtsteden zijn genoodzaakt de auto te nemen. Niet omdat ze het Openbaar Vervoer willen vermijden, maar omdat er geen goede mogelijkheden zijn om met Openbaar vervoer te reizen. In een verstedelijkt gebied met veel waterwegen zouden goede Openbaar Vervoersverbindingen vanzelfsprekend moeten zijn.

Het verlengen van de vaartijden van de avondboot kan een oplossing zijn voor het geconstateerde probleem. Uit de enquĂȘte gehouden door de PvdA-fractie eerder dit jaar, blijkt dat er veel animo is. Of dat ook leidt tot veel passagiers is nu nog de vraag. En om dit soort vragen te beantwoorden, is onderzoek zeer nuttig. Het is daarom een goede zaak dat de provincie deze proef initieert en meefinanciert.

De extra vaarten kosten extra provinciaal geld. Dit wordt betaald vanuit Programma 2 Bereikbaar en Verbonden. Verder betaalt Drechtsteden mee volgens dezelfde verdeelsleutel als gebruikelijk bij Openbaar Vervoer. Daarom voor onze fractie geen enkel bezwaar voor de kosten van deze proef.

De Partij voor de Dieren is bovendien voorstander van een verbetering van het Openbaar Vervoer en ook van het verder stimuleren van personenvervoer over water.

Tot slot; Dit onderwerp is twee maal in de commissie V&M besproken. Collega-commissieleden en ikzelf hebben kritische vragen gesteld, die voor mij naar tevredenheid zijn beantwoord. Met die achtergrond geven de voorliggende brieven van de gedeputeerde en van het statenlid Celik onze fractie het vertrouwen dat deze proef goed kan worden uitgevoerd.

Daarom zijn we medeondertekenaar van de motie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer