Bijdrage warm­tero­tonde


16 juni 2016

Fossiele brandstoffen

Op 25 mei jl. werd bekend dat Heineken, waar de provincie intensief mee samenwerkt op het gebied van duurzaamheid, weigert om kolenwarmte van de nieuwe kolencentrales van Uniper en Engie op de Tweede Maasvlakte in de warmterotonde te accepteren. Echter, andere (potentiële) leveranciers leveren ook warmte die het predikaat ‘duurzaam’ niet verdienen (zoals Shell, zie bijvoorbeeld het artikel www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4306377/2016/05/24/Shell-Pernis-sluit-alsnog-aan-op-Rotterdams-warmtenet.dhtml). Wat vindt u ervan dat Heineken niet hieraan wil meewerken?

Bent u het met mij eens dat warmte uit dit soort industrieën met fossiele brandstoffen niet duurzaam genoemd kan worden? Zo nee, waarom niet?

De huidige leverancier aan het Rotterdamse warmtenet is AVR, een afvalverbrander. Is het de gedeputeerde bekend dat dit bedrijf afval importeert (onder andere uit Italië en Engeland) om voldoende ‘restwarmte’ te kunnen produceren? En is de gedeputeerde het met onze fractie eens dat het importeren van extra afval uit andere landen om dat hier te verbranden, niet als duurzaam aan te merken is? ( www.nrc.nl/handelsblad/2012/01/28/italiaans-huisvuil-in-rotterdam-12158225)

Vuilverbrander AVR

Vuilverbrander AVR ziet de geleverde warmte overigens ook helemaal niet als restproduct, maar als een commercieel hoofdproduct. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het artikel uit het AD/Haagsche Courant van 24 mei 2016[1] (Onze warmte is absoluut niet overtollig," zegt Marjolein Boer, woordvoerder van de afvalcentrale in Rotterdam. “Warmte is ons product. Wij verkopen het, net als stoom en elektriciteit”).

Wat vindt de gedeputeerde ervan dat AVR hiermee vooral voor zichzelf een lucratief businessmodel heeft opgezet, maar dat dit niet zoveel met duurzaamheid te maken heeft?

Is de gedeputeerde het eens met de opvatting van de Partij voor de Dieren dat de verkoop van warmte van fossiel gestookte industrie, die industrie een financiële prikkel voor het in stand houden van fossiele brandstoffen oplevert? Het is immers geen stimulans voor het verminderen van energieverbruik en levert geen bijdrage aan de energietransitie. Een industrie die verduurzaamt, zou de levering van restwarmte aan de warmterotonde dan zelfs in gevaar brengen.

Financieel

Wat vindt de gedeputeerde van de berichtgeving dat er veel financiële problemen zijn bij het warmtenet en dat een miljoeneninjectie nodig is om het warmtenet te redden?(zie www.rijnmond.nl/nieuws/142050/Miljoeneninjectie-nodig-om-Warmtenet-te-redden). De gemeente Rotterdam zit klem en draait op voor de kosten van 26 miljoen euro! En op welke wijze en door wie wordt de warmterotonde gefinancierd? Dat is mij niet geheel duidelijk.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren geen voorstander is van de warmterotonde, odat het niet bijdraagt aan een duurzame energietransitie, maar de fossiele brandstaofvoorziening in stand houdt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer