Bijdrage BE commissie Jaar­stukken 2020


26 mei 2021

Ambitie 2 Bereikbaarheid Zuid-Holland

‘Wat hebben we bereikt?’ (p. 51-53)

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

 • p. 52: ‘Door een gelijkmatiger [auto]gebruik over de dag, afgenomen spitsdrukte, is de reistijd positief beïnvloedt: (…)’.
  Vraag:
  in hoeverre streeft de Provincie naar een ‘gelijkmatiger gebruik over de dag’ (ook) na corona? Wat ziet de gedeputeerde in maatregelen (financiële impulsen) die reizen buiten de spits aantrekkelijker maken of reizen in de spits onaantrekkelijker?

‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ (p. 53-61)

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

 • p. 54: ‘De beoogde verbinding via het spoor voor versproducten naar Berlijn is nog niet operationeel. Het is nog niet gelukt, mede door de coronacrisis, om de bedrijven hier voldoende aan te verbinden.’
  Vraag: waarom is het nog niet gelukt om de bedrijven hier aan te ‘verbinden’? Wat gaan we doen om bedrijven hier wel aan te verbinden?
 • p. 54: ‘In 2020 is een samenwerking gestart met Vlaanderen (CLINSH) en Noordrijn-Westfalen (RH2INE) om duurzaam en verkeer te bevorderen. Als we hierin stappen kunnen zetten, zou dit flink bijdragen aan de klimaatambities van de Greendeal van de EU.’ De beschikbare financiering voor zero-emissie transport in de binnenvaart is tot op heden beperkt en versnipperd.
  Vraag: wat doet de provincie hieraan? Kunnen wij zelf een rol spelen om die financiering te verbeteren? Kunnen we op het belang hiervoor aandringen bij andere bestuursorganen?
 • p. 57: ‘De subsidie voor het logistiek platform Haven Rotterdam (bijvoorbeeld gezamenlijk woon-werkverkeer en gebundeld transport) is nog niet verleend in 2020.’
  Vraag: waarom is de(ze) subsidie ‘nog niet verleend’?

  Ambitie 3 Bereikbaar Zuid-Holland (p. 69-78)

Algemeen (p. 69)

 • p. 69: ‘Om in de toekomst onze welvaart te behouden, moeten we blijven beschikken over voldoende energie.’
  Vraag: gaat het hier om het welvaartspeil anno 2021 of om een (ongebreideld) streven naar (nog) meer welvaart?
 • p. 69: ‘Daarbij hebben we ook oog voor de behoefte aan voldoende, goed opgeleide vakmensen.’
  Vraag: waar komt dit in de(ze) ambitie naar voren?

‘Wat hebben we bereikt?’ (p. 69-71)

Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

 • p. 69: ‘Het aandeel windenergie is in 2020 vergroot met 18,5 MW. Totaal is eind 2020 462 MW gerealiseerd. Dat is ruim 60% van de opgave in Zuid-Holland van 735,5 MW van de afspraak uit het SER energieakkoord (2013).’
  Vraag: waarom niet 100%? Waarom is de opgave niet gehaald en wat gaat de gedeputeerde doen om z.s.m. de opgave wel te realiseren?

  Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
 • p. 70: ‘Daarnaast zijn we gestart met energiearmoede in beeld te brengen. We hebben via een aantal projecten minima geadviseerd over energiebesparende maatregelen.’
  Vraag: waarom de nadruk op energiebesparende maatregelen voor alleen ‘minima’?

  Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
 • p. 73: ‘Omgevingsdiensten hebben (industriële) bedrijven daarnaast ook op pro-actieve wijze geïnformeerd over mogelijkheden om energie te besparen.’
  Vraag:
  is het bekend wat het resultaat hiervan is?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer