Bijdrage BE commissie RES 1.0 Drecht­steden


23 juni 2021

Positief: besparing met als doel 20% besparing ten opzichte van 2020. We waarderen het dat hiervoor een strategie en een uitvoeringsprogramma is opgesteld op zowel gemeentelijk als regionaal niveau.

Het document is goed leesbaar en ook zien we dat de regio aandacht heeft besteed aan het participatietraject en de vervolgaanpak van de energiestrategie.

We zijn blij dat de Biesbosch wordt gespaard als zoekgebied voor wind en zon. Waar we wel moeite mee hebben, is het onderzoeksgebied voor de Avelingen vanwege de status van NNN-gebied van de Avelingen. Wij willen dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met natuurgebieden als zoekgebied, maar dit is al uitgebreid besproken tijdens de Statenvergadering van 16 juni. Ik vraag gedeputeerde om mijn inbreng over zoekgebied binnen NNN gebied, in dit geval specifiek de Avelingen, ook aan te merken als inbreng voor de RES 1.0 Drechtsteden.

Mijn laatste vraag aan gedeputeerde is, waarom het uitwerkingsgebied langs de A16 voor wind als onderdeel van het bod is genoemd, maar niet staat op de kaart uit de omgevingsverordening.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren