Bijdrage BMM commissie PAL


17 januari 2024

Dank u wel voorzitter.

Wij zijn net als anderen die voor mij spraken geschrokken tijdens de vorige commissievergadering. Wij hebben de democratie hoog in het vaandel staan en dat is de kern van wat we hier met elkaar doen en de enige manier waarop we onze controlerende taak goed kunnen uitvoeren en er kunnen zijn voor ál onze inwoners. We zijn daarom ook erg opgelucht dat er nu toch ruimte is geboden om het goede gesprek met elkaar aan te gaan over dit onderwerp zodat we samen op zoek kunnen naar de beste oplossingsrichting.

De Partij voor de Dieren is dankbaar voor alles wat de PAL tot nu toe voor de provincie heeft gedaan. Zij hebben ons inzichten gegeven die we anders niet hadden kunnen krijgen, grotendeels door hun onafhankelijke blik en het hoge niveau van expertise. Het feit dat zij ook ongevraagd adviseren vinden wij een groot goed, omdat dat iedere drempel die een andere adviserende partij zou kunnen voelen, bewust of onderbewust, om een grondig onderbouwd en ongezouten advies te geven weghaalt. Tijdens de vorige vergadering hebben wij geen echt duidelijke of verhelderende argumenten gehoord om de PAL op te heffen. Deze adviescommissie heeft ons jarenlang goed gediend en kan dit prima blijven doen, tegen een zeer beperkte prijs. Als er een goede reden zou kunnen zijn om de commissie op te heffen, horen wij die graag en in dat geval zien wij ook graag een grondige evaluatie. Het voorstel voor een evaluatie vinden wij in die zin overbodig, gezien wij überhaupt geen reden zien om het nut en de noodzaak van de PAL in twijfel te trekken.

Dat gezegd hebbende is het altijd goed om als overheid kritisch te zijn over alles wat wij doen. Om die reden steunen we het idee om toch een evaluatie uit te voeren en daarbij staan we ook open voor goede alternatieven, mócht het nut en de noodzaak daartoe uit een wat ons betreft uitgebreide evaluatie ook echt naar voren komen. Een goed alternatief dient wat ons betreft in ieder geval gelijk te zijn aan de PAL voor wat betreft de kwaliteit van de adviezen, de kosten, en nog het allerbelangrijkste: een alternatief móet wat ons betreft geheel onafhankelijk zijn en de volledige ruimte hebben én voelen om vrij en óngevraagd te adviseren. Mijn vragen aan de gedeputeerde zijn dan ook als volgt: waarom zouden we de PAL opheffen? En staat u open voor een uitgebreide evaluatie?

Renate Mols
(tijdelijk) Fractievolger Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RM commissie Herziening Omgevingsbeleid module Wonen Werken en Werelderfgoed

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Herziening Module Omgevingsbeleid Wonen, Werken en Werelderfgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer